ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2017 №1 (57)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Завгородня О. О.Алсуф’єва О. О.  Національні інноваційні системи: класифікація, рейтингування та позиціонування в глобальному інноваційному просторі

Гереасименко А. Г.Свистільник В. Ю.  Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки

Піцур Я. С.Черченко О. Л.Білоскурський Р. Р.  Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз

Пилипенко Г. М.Антоненко М. О.Кожа Н. В.  Критерії оцінки якості життя населення україни

Чорнобаєв В. В.Мороз Є. Ю.  Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році

Дєєва Н. М.  Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління

Удачина К. О.Бандоріна Л. М.  Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання

Геращенко С. О.  Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні

Іванишина Г. С.  Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами

Прокоф’єва Г. С.  Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій

Прушківська Е. В.Шишова Ю. В.  Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції

Летуча А. А.Летуча О. В.  Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації

Леховіцер В. О.  Формування напрямків інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Довбня С. Б.Чабанець Т. М.  Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики

Дубєй Ю. В.  Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві

Горященко Ю. Г.Байов Б. С.  Ринок інновацій в україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств

Романенко О. О.  Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства

Крилова О. В.  Фінансіалізація та економічні кризи

Циба Р. П.  Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вагонова О. Г.Шереметьєва І. В.Аржавічев Д. В.  Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва

Тимошенко Л. В.Ус С. А.Куличенко Д. В.  Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів


Номер журналу одним файлом