ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економічна теорія
УДК:338.2:339.5
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.009
Мова статті:Англійська
Сторінки:9-20
Заголовок:Інноваційне відродження гірничо-металургійного комплексу України як імператив національної конкурентної політики
Автори:Білоцерківець В. В., Національна металургійна академія України,
Завгородня О. О., Національна металургійна академія України,
Алсуф’єва О. О., Національна металургійна академія України
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування наступних методів: аналізу та синтезу – для виявлення основних актуальних проблем розвитку гірничометалургійного комплексу (ГМК) України та причин поступової втрати його міжнародних конкурентних переваг; структурного аналізу – для дослідження особливостей технологічної взаємодії металургійної та гірничо-видобувної складових ГМК; статистичний аналіз, методи економічного та математичного моделювання – для дослідження провідних тенденцій розвитку національного ГМК та динаміки його позицій на світових ринках рудних металів та металевих виробів. Результати. Виявлені та обґрунтовані основні причини негативних тенденцій у розвитку ГМК України, супутньої поступової втрати його міжнародних конкурентних переваг та витіснення вітчизняних експортерів з найбільш динамічних високотехнологічних сегментів світового ринку металопродукції. Емпірично доведено, що незважаючи на кризову ситуація, ГМК поки що залишається провідним «драйвером» національної промисловості й відіграє вирішальну роль у наповненні доходної частини торговельного балансу країни. Розроблені концептуальні основи моделі активного державного втручання в процеси функціонування та розвитку ГМК України, визначені його стратегічні та тактичні завдання, форми та інструменти реалізації. Розкриті передумови інноваційного відновлення та технологічної модернізації підприємств ГМК в умовах глобальної конкуренції, зокрема запропоновані механізми їх прямої інвестиційної та бюджетної державної підтримки. З огляду на технологічні інтеракції (виробник продукції ↔ споживач продукції) складових ГМК, зростання внутрішнього попиту на продукцію металургійного виробництва апріорі стане потужним каталізатором розвитку гірничодобувної промисловості та дозволить сповільнити неефективний і загрозливий для майбутнього експорт вичерпних природних національних багатств. Новизна. Запропоновано заходи, орієнтовані на пожвавлення інноваційно-інвестиційної діяльності в ГМК України з акцентом на стимулюванні внутрішнього попиту на металопродукцію у межах політики імпортозаміщення. Конкретні рекомендації розроблено із врахуванням специфіки нетарифного неопротекціонізму та особливостей технологічних взаємодій між гірничодобувною та металургійною складовими ГМК. Практична значущість. Отримані результати сприятимуть удосконаленню державної промислової політики, спрямованої на розвиток гірничо-металургійного комплексу України, інноваційне посилення його міжнародних конкурентних переваг та здолання «ресурсного прокляття» сировинної економіки. 
Ключові слова:Гірничо-металургійний комплекс, Світовий ринок, Глобальна конкуренція, Конкурентні переваги, Конкурентна політика, Стратегія розвитку, Експорт, Інновації, Імпортозаміщення, Протекціонізм
Файл статті:EV20202_009-020.pdf
Література:
 • 1. Mushnykova, S.A. (2019). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku pidpryyemstv metalurhiynoyi ha- luzi Ukrayiny. Visnyk ekonomiky transportu i promyslov- ostі, (68), 273-279.
 • 2. Shatska, Z.Ya., & Hanzyuk, T.D. (2016). Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti diyalnosti pidpryyemstv hirnychodobuvnoyi promyslovosti v suchasnykh umovakh. Ekonomika ta upravlinnya pidpryemstvamy. Prychornomorski ekonomichni studiyi, Vyp. 10, 158-161.
 • 3. Bilotserkivets, V.V., & Zavhorodnia, O.O. (2017). Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry, Naukovyі visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 149-156.
 • 4. Bondar-Pidhurska, O.V. (2014). Naukovo- metodychni aspekty innovatsiynoho rozvytku hirny- chodobuvnoyi promyslovosti v konteksti staloho zrostannya. Naukovyі visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 143-152.
 • 5. Venher, V.V., & Osypov, V.M. (2017). Vnu- trishniy rynok yak faktor rozvytku metalurhiynoyi haluzi Ukrayiny. Ekonomika i prohnozuvannya, (3), 69-84.
 • 6. Nikiforova, V.A. (2016). Neoindustrialnіy rozvytok metalurhiyi Ukrayiny: peredumovy, problemy, napryamy. Ekonomika promyslovosti, 3(75), 33-64.
 • 7. Bobukh, I.M. (Ed) (2018). Natsionalni ta hlobalni determinanty ekonomichnoho zrostannya Ukrayiny: naukova dopovid. Kyiv, NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Received from http: //ief.org.ua/docs/sr/299.pdf
 • 8. Heyets, V.M. (2015). Innovatsiyna Ukrayina 2020: natsionalna dopovid, Kyiv, NAN Ukrainy.
 • 9. Kindzerskiy, Yu.V. (2013). Promyslovist Ukrainy: stratehiya i polityka strukturno- tekhnolohichnoyi modernizatsiyi: Kyiv, NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy».
 • 10. Excess capacity in the global steel industry]. Retrieved from https: //stats.oecd.org/Index.aspx? dataset- code=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY
 • 11. WEF. Mining & Metals in a Sustainable World 2050. - Retrieved from http: //www3.wefo- rum.org/docs/WEF_MM_Sustainable_World_2050_re- port_2015.pdf
 • 12. World Steel Association. Retrieved from https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics.html
 • 13. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua
 • 14. Ukrmetalurhprom. Retrieved from http://www.ukrmetprom.org/
 • 15. Yeshchenko, P.S. (2013). Ekonomichne zrostannya bez rozvytku: prychyny ta shlyakhy innovatsiynoyi transformatsiyi ekonomiky. Ekonomika Ukrainy, (10), 4-20.
 • 16. Boychenko, B.M., Grinev, A.F. Proydak, Yu.S., Tarasevych, V.M. et al. (2016). Problemy ta perspektyvy innovatsiynoho rozvytku metalurhiynoyi promyslovosti Ukrayiny. Ekonomika Ukrainy, (3), 3-16.
 • 17. Zavhorodnіa, O.O. (2015). Funktsionuvannya innovatsiy ta makroekonomichnykh eksternaliy inshykh innovatsiynykh dynamikiv. Ekonomichnіy visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(15), 31-42.