ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економічна теорія
УДК:330.341
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.030
Мова статті:Українська
Сторінки:30-36
Заголовок:Інституціональні чинники розвитку інноваційного підприємництва в Україні
Автори:Геращенко С. О., НТУ «Дніпровська політехніка»,
Чорнобаєв В. В., НТУ «Дніпровська політехніка»
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування наступних методів: системного підходу – для аналізу стану інноваційної діяльності і процесів у національній економіці; кількісний та якісний аналіз – для обґрунтування особливостей розвитку інноваційної екосистеми в Україні; факторний аналіз – для виявлення впливових факторів мотивації інноваційного підприємництва. Результати. Виявлені проблеми, що стоять перед вітчизняною економічною наукою і потребують невідкладного розв’язання на шляху створення ефективного та дієвого механізму розвитку інноваційного підприємництва. Головною проблемою визнано відсутність стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо активізації інноваційного шляху розвитку вітчизняних підприємств та формування національної інноваційної системи в Україні. Проаналізовано динаміку основних показників, що характеризують інноваційну діяльність в Україні, які підтверджують наявність негативних тенденцій в інноваційній сфері. Встановлено, що в економічній системі України не спостерігається поширення та розвиток інноваційного підприємництва серед суб’єктів малого та середнього бізнесу. На це вказує цілий комплекс причин об’єктивного характеру, головною з яких є відсутність дієвого механізму мотивації вітчизняних підприємців вкладати свої кошти на інноваційних принципах. Виявлено, що при наявності окремих елементів інноваційної інфраструктури у країні відсутня цілісна національна інноваційна система, основним призначенням якої є створення інноваційних продуктів (процесів) та їх швидке виведення на ринок (впровадження). Це свідчить про відсутність реальних реформ і пріоритету інноваційного шляху розвитку держави. З’ясовані причини, що спонукають підприємців впроваджувати інновації у своїй діяльності, основними з яких є прагнення підприємців до максимізації прибутку, а також ті із них, що пов’язані з психологічними особливостями інноваційного підприємця: прагненням до самоствердження, волею до перемоги, спрямованістю на боротьбу й доведення своєї переваги над конкурентами. Новизна. Полягає у вдосконаленні підходів регулювання інноваційної діяльності в Україні на основі існування мотиваційних та загальноекономічних цільових спрямувань здійснення інновацій у підприємницькій діяльності. Практична значущість. Запропонований у результаті дослідження підхід сприяє прискоренню переходу країни до інноваційного типу господарювання шляхом мінімізації державного регулювання сфери інноваційного підприємництва, що забезпечить підвищення мотивації підприємців до впровадження інновацій у своїй діяльності. 
Ключові слова:Інновації, Інноваційне підприємництво, Національна інноваційна екосистема, Інноваційна діяльність
Файл статті:EV20202_030-036.pdf
Література:
  • 1. Bazhal, Yu.M. (2015). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema. Kiev: PULSARY.
  • 2. Zianko, V.V. (2008). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku. Vinnytsia: UNIVERSUM .
  • 3. Pavlenko, I.A. (2007). Innovatsiine pidpryiemnytstvo u transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy. Kiev: KNEU.
  • 4. Pylypenko, Yu.I., & Pylypenko H.M. (2009). Instytutsionalni innovatsiyi yak faktor innovatsiynoho rozvytku natsionalnoyi ekonomiky. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. (2), 34-40.
  • 5. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-r
  • 6. Derzhkomstat Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua
  • 7. Pylypenko Yu.I., & Dubei Yu.V. (2019). Inovatsiino-tekhnolohichna skladova ekonomichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 4 (68), 27-35. doi.org/10.33271/ev/68.027
  • 8. Pylypenko, H.M., Chornobaiev, V.V. (2008). Innovatsiino-investytsiina diialnist ta yii rehuliuvannia v ekonomitsi Ukrainy, Dnipropetrovsk: NHU.
  • 9. Liashenko V.I. (2006). Rehuliuvannia rozvytku ekonomichnykh system: teoriia, rezhymy, instytuty. Donetsk: Don NHU.