ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економічна теорія
УДК:658.014
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.037
Мова статті:Українська
Сторінки:37-43
Заголовок:Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва
Автор:Сластяникова А. І., Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація:Методологія дослідження. Узагальнення та системний аналіз надали можливість довести, що в сучасних умовах інтелектуальний бізнес відіграє значну роль в розвитку суспільства, сприяючи створенню штучного інтелекту, стрімкому розвитку науково-технічного прогресу. Розвиток інтелектуального потенціалу людини дозволяє розробляти нові технології та проводити нові наукові дослідження, які не тільки підвищують рівень життя, але й позитивно впливають на інтелектуальний розвиток суспільства в цілому. Результати. У статті проаналізовано темпи розвитку інтелектуальної складової і встановлено їх високі показники завдяки інформаційним потокам. Показано, що об'єктивні рішення виникають в процесі інтелектуального розвитку проблем та лежать в області аналітичного мислення людини. Сучасний стан даної сфери характеризується грандіозними інформаційними потоками і видатними досягненням в усіх галузях промисловості. Але процес обробки інформації й вибору ефективного рішення за своїм рівнем значно поступається можливостям, що відкриваються. Це викликано тим, що аналітична частина мислення, як і багато інших складових інтелекту, розвивалася за принципом «від досягнутого». Тобто коригування напрямків розвитку мислення відбувалося при накопиченні критичного обсягу знань, мінімально необхідного для переходу на відповідний інтелектуальний рівень. Новизна. Визначено, що інвестиції в людський капітал підприємства відображають відносини між учасниками інвестиційного процесу з приводу руху ресурсів, вкладених в людський капітал підприємства від моменту мобілізації цих ресурсів до моменту їх відшкодування. Виокремлено орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва; окреслено головні його ознаки та визначено функціональні групи інтелектуальних послуг. Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для підприємницьких структур, які прагнуть в умовах інноваційної економіки досягти збільшення темпів інноваційного розвитку та отримання на цій основі позитивного соціально-економічного ефекту в поточному і майбутньому періодах. 
Ключові слова:Інтелектуальне підприємництво, Орієнтири розвитку, Ресурси, Інформаційні потоки, Інвестиції в людський капітал
Файл статті:EV20202_037-043.pdf
Література:
  • 1. Brukynh, E. (2001) Intelektualnyy kapital. L.N. Kovachin (Ed.). Sankt-Peterburh: Pyter.
  • 2. Dykan, V.L., & Kornilova, I.V. (2010). Intelektualni investytsii v lohistychnykh systemakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (29), 199-203.
  • 3. Havrylyshyn, B.D. (Ed.). (2002). Ekonomichna entsyklopediia: (Vols. 1-3). Kyiv- Ternopil: Akademiia narodnoho hospodarstva.
  • 4. Kuzmin, O.Ye., & Lipych, O.A. (2011). Kontseptualni zasady upravlinnia intelektualnym kapitalom pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, (11), 137-144.
  • 5. Lutsyk, M.V. (2014). Rol informatsii ta znan v rozvytku intelektualnykh resursiv natsionalnoi ekonomiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Ekonomichna, (51), 275-281.
  • 6. Prokhorova, V.V., & Chobitok, V.I. (2019). Ekonomichna otsinka zovnishnoi ta vnutrishnoi efektyvnosti innovatsiinykh transformatsii v osviti. Proceedings of Monohrafiia: Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori. O.V. Arefieva (Ed.). pp. 95-105. Kyiv. :NAU.
  • 7. Chobitok, V.I. (2019). Paradyhma mystetstva intelektualizatsii upravlinnia pidpryiemstvom. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (67), 221-228.
  • 8. Shtanhret, A.M. (2015). Upravlinnia protsesom formuvannia liudskoho kapitalu yak osnovy rozvytku ekonomiky znan. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy, (3), T. 25, 396-400.
  • 9. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/