ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Маркетинг
УДК:339.138: 64
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.105
Мова статті:Українська
Сторінки:105-114
Заголовок:Інструменти інноваційного маркетингу готельного господарства
Автори:Лістрова О. С., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
Матвієнко О. О., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
Соломина Т. В., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Анотація:Методологія дослідження. Науковий інструментарій, відібраний для дослідження, включає метод абстракції – при визначенні сутності категорії «інноваційний маркетинг», системний аналіз, ретроспективний аналіз, стандартні методи маркетингових досліджень – при здійсненні аналізу практики інноваційного маркетингу готельного господарства, методи критичного аналізу для переосмислення елементів комплексу маркетингу гостинності. Результати. Стаття присвячена вивченню інструментів інноваційного маркетингу і застосуванню їх в готельному господарстві. Доведено актуальність і важливість створення інноваційного комплексу маркетингу готелю з акцентом на застосування сенсорного маркетингу. Розглянуто один з елементів комплексу маркетингу готелю – «фізичний доказ послуги». При розгляді інноваційного комплексу готельного маркетингу узагальнено позитивний досвід і систематизовано практичні приклади кращих світових готелів. Висновки зроблено на підставі аналізу практики застосування інноваційних рішень впливу на органи чуття клієнтів задля створення «фізичного доказу послуги» в сучасних умовах перманентного зростання конкуренції на ринку готельного бізнесу, модернізації існуючих і появі нових споживчих трендів, швидкій динаміці і пертурбації запитів та вподобань клієнтів. Новизна. Запропоновано практичний інноваційний маркетинговий інструментарій управління діяльністю суб’єктів готельного господарства із використанням інструментів сенсорного маркетингу у співвідношенні його з чуттєвою сферою людини. У статті представлено підхід «сім чуттєвих нот гостинності», суть якого полягає у впливі на такі відчуття клієнтів, як «зір», «слух», «запах», «смак», «дотик», «інтуїція», «враження» з метою створення «фізичного доказу послуги». Практична значущість. Наведений систематизований комплекс інструментів практичного застосування сенсорного маркетингу дозволить суб’єктам готельного бізнесу бути конкурентоспроможними і збільшувати дохід своєї діяльності. Результати дослідження мають практичну значущість для фахівців з маркетингу в сфері гостинності, які працюють над створенням ефективного маркетингового комплексу, що дасть змогу охопити клієнтів різних типів з різними уподобаннями та пріоритетами. 
Ключові слова:Сфера гостинності, Готельне господарство, Інноваційний комплекс маркетингу готелів, Фізичний доказ послуги, Чуттєві ноти гостинності, Сенсорний маркетинг, Аромамаркетинг, Бутик-готель, Маркетинг досвіду клієнтів, Маркетинг розширеної реальності
Файл статті:EV20202_105-114.pdf
Література:
 • 1. Sensory marketing: Strategies for a sensational campaign. fabrikbrands.com. Retrieved from https://fabrikbrands.com/sensory-marketing/ .
 • 2. The 5 Senses of Marketing: How to Utilize Sensory Marketing. https://alistemarketing.com. Retrieved from https://alistemarketing.com/blog/5- senses-sensory-marketing/.
 • 3. How Sensory Marketing Can Turn Your Consumers Into Brand Advocates. www.betacompression.com. Retrieved from https://www.betacompression.com/how-sensory- marketing-turn-consumers-into-brand-advocates/.
 • 4. Sensory Marketing for Hotels: Sensual Tips to Attract Customers. socialhospitality.com. Retrieved from https://socialhospitality.com/2017/10/sensory- marketing-hotels-sensual-tips-attract-customers/.
 • 5. The Art, Science, and Power of Sensory Marketing for Hotels. alistemarketing.com. Retrieved from https://alistemarketing.com/blog/the-art-science- and-power-of-sensory-marketing-for-hotels/ .
 • 6. The Latest Trends in the Hotel Industry. revfine.com Retrieved from https://www.revfine.com/hotel-marketing/ .
 • 7. Sensory Marketing and its Effect on Hotel Market-Share: Perception of Hotel Customers. jthmnet.com. Retrieved from http://jthmnet.com/journals/jthm/Vol_7_No_1_June_2019/12.pdf.
 • 8. Senses in Hospitality: How Do Hotels Appeal to Them? jthmnet.com. Retrieved from http://jthmnet.com/journals/jthm/Vol_4_No_2_Decemb er_2016/4.pdf .
 • 9. Scent Marketing in Hotels: The New Major Trend Regarding the Travellers’ Experience. hotelieracademy.org. Retrieved from https://www.hotelieracademy.org/scent-marketing-in- hotels-the-new-major-trend-regarding-the-travelers- experience/ .
 • 10. The impact of scent in hotels. premiumscenting.com Retrieved from https://www.premiumscenting.com/blog/scent-impact- hotels/ .
 • 11. 42 Creative Hotel Marketing Ideas to Attract More Customers. fitsmallbusiness.com. Retrieved from https://fitsmallbusiness.com/hotel-marketing-ideas/ .
 • 12. Hotel Technology Trends: 11 Upcoming Innovations You Must Know. revfine.com Retrieved from https://www.revfine.com/hotel-technology/ .
 • 13. Kakov on, aromat otelya? frontdesk.ru. Retrieved from https://www.frontdesk.ru/article/kakov- aromat-otelya .
 • 14. Top-10: luchshie butik-oteli mira. airlife.ua. Retrieved from https://airlife.ua/top-10-luchshie- butik-oteli-mira/ .