ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Маркетинг

2021 №4 (76)

Савченко М. Є.  Теоретико-методичні основи управління брендами регіонів

Підлісна О. А.Виборнов А. О.  Аналіз тенденцій застосування реклами у соціальних мережах

Касян С. Я.Зуб О. О.  Маркетингове ціноутворення на товари мережі магазинів цитрус на українському ринку високотехнологічної електроніки

2021 №3 (75)

Сапінський О.Шинкаренко Н. В.Пілова К. П.  Маркетинг у створенні стратегічних переваг на ринку послуг

Безугла Л. С.  Популяризація українського екотуризму на міжнародних ринках

2021 №2 (74)

Касян С. Я.  Енергоощадна поведінка у площині маркетингу стартап-проєктів і маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств світу

2020 №2 (70)

Лістрова О. С.Матвієнко О. О.Соломина Т. В.  Інструменти інноваційного маркетингу готельного господарства

2020 №1 (69)

Яцентюк С. В.  Вплив атрибутів бренду на формування його цільового іміджу в нових ринкових і технологічних умовах

Куваєва Т. В.  Критеріальна модель оцінювання результативності партнерських відносин промислового підприємства

2019 №2 (66)

Яцентюк С. В.  Маркетингові стратегії брендингу на ринку освітніх послуг: аспекти конкурентоспроможності ЗВО

2018 №2 (62)

Решетілова Т. Б.Куваєва Т. В.  Маркетинг партнерських відносин промислового підприємства

2016 №2 (54)

Аль-Газу А.  Оцінка маркетингової привабливості країн Близького Сходу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Залознова Ю. С.Трушкіна Н. В.  Прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств

Решетілова Т. Б.Куваєва Т. В.  Взаємодія підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення і збуту

2014 №4 (48)

Пилипенко Г. М.  Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг

2014 №1 (45)

Решетілова Т. Б.Ніколаєва В. К.  Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства для просування інноваційних товарів на основі індивідуалізації споживчого попиту

2013 №4 (44)

Літовкіна О. О.  Маркетингова стратегія моніторингу задоволення споживачів на основі індексу NPS (Net Promoter Score)

Романова А. А.  Застосування маркетингової інформаційної системи у процесі розробки стратегічного плану брендингу території

Ніколаєва В. К.  Виявлення потреби в інноваційному товарі як етап процесу дослідження споживчого вибору

2012 №4 (40)

Яцентюк С. В.  Формування брендів промислової продукції: сучасні підходи

2012 №3 (39)

Колодій Г. С.  Структура маркетингової програми інноваційної продукції машинобудівного підприємства

Хімяк Н. Я.  Формування методології розрахунку прогнозованих трансфертних цін як засобу планування управлінського результату діяльності банківських установ

2012 №2 (38)

Файвішенко Д. С.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

2012 №1 (37)

Гайдукович Д. С.  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України

Яцентюк С. В.  Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика

2011 №4 (36)

Рибінцев В. О.Стріжкова Ю. В.  Вертикальні маркетингові системи інфраструктури промислового підприємства

2011 №3 (35)

Рулінська О. В.  Вдосконалення методики маркетингового стратегічного планування в страхових компаніях

2011 №1 (33)

Бай О. А.  Управлінні закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі

Романенко О. О.  Модель управління комплексом маркетингових комунікацій підприємств

2010 №4 (32)

Литовченко І. Л.  Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств

Палєхова Л. Л.  Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону

2010 №2 (30)

Романенко О. О.  Маркетингові комунікації та їх взаємозв’язок з маркетинговою діяльністю підприємства

2010 №1 (29)

Романенко О. О.  Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій

2009 №4 (28)

Метеленко Н. Г.Хацер М. В.  Ринок реклами України: тенденції та перспективи розвитку

2009 №3 (27)

Дергаль А. В.Голинська О. С.  Маркетингова діяльність комерційних банків

2009 №2 (26)

Радченко В. П.  Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики

2008 №1-2 (21-22)

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу

2007 №4 (20)

Салогубова В. М.  Оцінка ризику маркетингової діяльності ВНЗ на регіональних ринках освітніх послуг і праці

Миронишина О. В.  Маркетингове формування інноваційного потенціалу підприємств фармацевтичної індустрії

Коміссаров В. Ф.Коміссаров В. В.  Оцінка надійності маркетингової стратегії експертно-орієнтованого підприємства

2007 №3 (19)

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу

2006 №3 (15)

Баханова М. В.  Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій в банківський діяльності

2006 №2 (14)

Сидич О. В.  Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства

2005 №3 (11)

Охтень О. О.  Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю

2005 №2 (10)

Кравченко В. М.  Методи регулювання й оцінки взаємодії підприємств у ланцюгу постачань

2005 №1 (9)

Яцентюк С. В.  Інноваційний бренд-менеджмент як ефективний інструмент стратегічного управління змінами на підприємствах регіону

Иванкевич-Рак Б.  Неурядові організації в Польщі як результат економічної трансформації

2004 №3 (7)

Берсуцька О. А.  Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу

Савчук В. П.Будаєва О. В.  Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності

2004 №1 (5)

Дайновський Ю. А.Гліненко Л. К.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

2003 №4 (4)

Євдокимов Ф. І.Письменний О. А.  Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції

2003 №2 (2)

Метеленко Н. Г.  Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством