ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:658.334.7
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.115
Мова статті:Українська
Сторінки:115-122
Заголовок:Концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу
Автор:Проценко В. М., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Анотація:Методологія дослідження. Завдяки методам узагальнення та систематизації теоретичних положень щодо формування концептуально-поведінкових основ інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу виявлено необхідність реалізувати можливість швидкої адаптації підприємств до нових вимог споживачів, будувати процеси таким чином, щоб отримати максимальний ефект з мінімальними фінансовими та трудовими витратами, що буде характеризуватися стрибкоподібним поліпшенням показників роботи. Результати. Автором визначено, що сутність концептуально-поведінкових основ інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу полягає в освоєнні нововведень для забезпечення конкурентоспроможності продукції і в кінцевому рахунку – розвитку підприємства. Показано, що економічна поведінка таких підприємств має бути спрямована на досягнення стратегічних цілей за рахунок оптимізації результативності діяльності через організацію на основі упорядкування горизонтальних зв'язків в структурі інтенсифікації управління. Новизна. Запропоновано сучасний концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації. Визначено результати ефективної економічної поведінки підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації після проведення реінжинірингу. Практична значущість. Визначено, що реінжиніринг використовують при формуванні економічної поведінки в тих випадках коли необхідно прийняти управлінське рішення щодо реорганізації діяльності, а саме: проведення ґрунтовних перетворень, реструктуризації, зміні існуючих систем управління на інноваційно-креативні тощо. Промислове підприємство залізничного транспорту, що бажає поліпшити свої позиції на ринку, повинно вдосконалювати або впроваджувати інноваційні технології та способи організації їх діяльності. 
Ключові слова:Промислові підприємства залізничного транспорту, Економічна поведінка підприємств, Інтенсифікація управління, Реінжиніринг, Неоіндустріальна модернізація
Файл статті:EV20202_115-122.pdf
Література:
 • 1. Volynchuk, Yu.V. (2013). Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv pidpryiemstva // Ekonomichnyi forum, (1), 220-224.
 • 2. Davydenko, V.V., & Shevchenko, N.O. (2011). Reinzhynirynh biznes-protsesiv - shliakh do stanovlennia vitchyznianykh pidpryiemstv. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, (1). Kyiv: NAU. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/e- journals/pspe/2011_1/Davydenko_111.htm
 • 3. Kryvoviaziuk, I.V., & Kulyk, Yu.M. (2013). Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv i system yak osnova yikh samovdoskonalennia ta rozvytku Re- trieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No2/87-94.pdf.
 • 4. Popov, O.I. (2013). Formuvannia alhorytmu reinzhynirynhu lohistychnykh biznes-protsesiv pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Vcheni zapysky universytetu «KROK». Seriia: Ekonomika, Issue 34, 331-337.
 • 5. Prokhorova, V.V., Protsenko, V.M., & Chobitok, V.I. (2015). Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino- spriamovanoho investuvannia : monohrafiia. Kharkiv: UIPA.
 • 6. Robson, M., & Ullakh F. (1990). Praktycheskoe rukovodstvo po reynzhynyrynhu byznes- protsessov. (L.E. Dolhova, Trans)., N.D. Eriashvili (Ed). Moskva: YuNITI; Moskva: Audyt.
 • 7. Solodka, O.V. (2010). Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv yak sposib yikh vdoskonalennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», Lohistyka, 669, 317-322.
 • 8. Khammer, M., & Champy, Dzh. (1997). Reinzhiniring korporatsii: manifest revolyutsiy v biznese. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt- Peterburgskogo universiteta.
 • 9. Shapot, M., & Popov, E. (1996). Reinzhiniring byznes-protsessov i informatsionnye tekhnolohii. Ot- krytye sistemy,. (1). Retrieved from http://www.osp.ru/os/1996/01/13008006
 • 10. Yakovenko, S.I. (2004). Reinzhynirynh biznes-protsesiv shliakhom informatyzatsii upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky. 9(39), 118-130.
 • 11. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/