ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:339.94
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.158
Мова статті:Українська
Сторінки:158-167
Заголовок:Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності
Автор:Кононенко Я. В., Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація:Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження став компаративний аналіз, на основі якого було здійснено порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду забезпечення якості продукції. Поряд з цим були використані методи узагальнення та систематизації, за допомогою яких було виокремлено та обґрунтовано критерії оцінки ризику, які використовуються у практичній діяльності підприємств при прийнятті ефективних рішень в інвестиційній діяльності. Результати. Проведено порівняльний аналіз європейських та українських нормативно-правових документів, що регулюють економічну діяльність у сфері виробництва косметичних засобів. Охарактеризовано вимоги до якості косметичних товарів. Наведено приклади втілення загальних вимог до стандартів якості на українських виробництвах та тих, які визначають параметри якості на основі застосування японської практики кайдзен. Проаналізовано основні критерії при обґрунтуванні прийняття ефективних рішень в діяльності підприємств, функціонування яких пов’язане з ризиком та невизначеністю. Виокремлено п'ять стадій життєвого циклу інвестиційного проєкту та продемонстровано необхідність їх врахування інвестором при виборі найкращого варіанту здійснення інвестицій та визначення величини коефіцієнта ефективності капітальних вкладень. Новизна. Акцентовано увагу на необхідність визначати наявність випадкових і систематичних причин невизначеності та її ризиків в практичній економічній діяльності підприємств. Розроблено методику, що дозволяє визначати величину аналізованих показників, що формуються за рахунок тих чи інших причин невизначеності та ризиків. Виділено різні методи для опису невизначеності і ризиків на практиці. Практична значущість. Імплементація відповідних вимог щодо якості продукції та їх синхронізація з вимогами ЄС є особливо важливим етапом промислового розвитку, що дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на европейському економічному просторі. 
Ключові слова:Якість продукції, Вимоги до якості, Невизначеність, Ризик, Кайдзен, Інвестиційний проєкт, Ефективність
Файл статті:EV20202_158-167.pdf
Література:
 • 1. Lerner, Yu.Y., Myshchenko, V.A., & Havrys A.N. (2013). Vybor optymalnykh reshenyi v usloviyakh neopredelennosti i kryzysnykh sytuatsyi. Kharkiv: Typohrafyia Madryd.
 • 2. Lerner, Yu.Y. (2015). Upravlenye ryskamy predpryatiya. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, (2), 158-174. - Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2015_2_33 .
 • 3. Parkhomenko, M.M. (2010). Mizhnarodnyi dosvid zabezpechennia yakosti produktsii. Forum prava, (3), 344-350.
 • 4. Prokhorova, V.V. (Ed.). (2014). Suchasna ekonomika: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku. Ukr. inzh. -ped.akad. Kharkiv: NTMT.
 • 5. Prokhorova, V., Mushnykova, S., Bytiak, O., & Slastianykova, K. (2019). Management of financial risks in the security system of enterprise development: economic and legal aspects. Proceedings from: SHS Web of Conferences 67, 06043. Retrieved from https://www.shs- conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/co ntents.html.
 • 6. Prokhorova, V., Korzh, R., Mrykhina, O., Koleshchuk, O., & Mirkunova, T. Innovative technologies under digital economics conditions. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14749/7515.
 • 7. Chobitok, V.I. (2019). Rozvytok kontseptsii intelektualizatsii upravlinnia pidpryiemstvom. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, Ukr. derzh. akad. zaliznych. transp. Kharkiv: Vydavnytstvo Ukr DAZT (68), 160-165.
 • 8. Demianenko, T.I. (2020). Upravlinnia prybutkom i rentabelnistiu promyslovykh pidpryiemstv ta napriamy yoho vd oskonalennia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Ser. «Ekonomika i menedzhment», Issue 41, 32-39.
 • 9. Kononenko, Ya.V. (2020). Upravlinnia yakistiu produktsii produktsii na prykladi praktyky kaidzen. Proceedings from MIIM ’20: LIII nauk. -prakt. konf. naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, naukovtsiv, aspirantiv ta spivrobitnykiv Ukrainskoi inzhenerno- pedahohichnoi akademii, Part 5. p. 9. Kharkiv.
 • 10. Kononenko, Ya.V. (2019). Zabezpechennia standartiv yakosti ukrainskoi parfumerno-kosmetychnoi produktsii. Bezpeka zhyttiediialnosti, (5), 31-32.
 • 11. Kononenko, Ya.V. (2020). Osoblyvosti pryiniattia rishen v praktychnii diialnosti pidpryiemstv. Innovatsii u budivnytstvi. Proceedings from MIIM ’20: V Mizhnarodna naukovo-praktychna internet konferentsiia molodykh uchenykh ta studentiv. Lutsk: Lutskyi NTU.
 • 12. Kononenko, Ya.V. (2020). Vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti investytsiinykh proektiv. Proceedings from MIIM ’20: VI Vseukrainska naukovo- praktychna konferentsiia «Aktualni problemy sotsialno- ekonomichnykh system v umovakh transformatsiinoi ekonomiky - 2020», pp. 343-348. Dnipro. Retrieved from https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p3514.