ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:65.014.1
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.168
Мова статті:Українська
Сторінки:168-174
Заголовок:Управління командою проєкту в сучасних умовах
Автори:Обидєннова Т. С., Українська інженерно-педагогічна академія,
Дуднєва Ю. Е., Українська інженерно-педагогічна академія,
Васильєва М. О., Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація:Методологія дослідження. Узагальнення та системний аналіз надали можливість продемонструвати, що в умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища актуальним питанням виступає пошук ефективних підходів до управління діяльністю підприємств. Одним з таких напрямів є поділ робіт підприємства на окремі проєкти. Як наслідок, існує життєва необхідність обрання підходів до управління командою проєкту. Для цього необхідно використовувати усі наявні обмежені ресурси підприємства в процесі реалізації загальних функцій менеджменту. Актуальним є застосування ресурсно-функціонального підходу до управління командою проєкта як функціональною одиницею підприємства. Результати. У статті автором визначено, що формування команди проєкту в сучасних умовах можливе за декількома варіантами. Кожен з цих варіантів обирається менеджментом підприємства у залежності від чітко визначених умов його функціонування. Продемонстровано, що в сучасних умовах застосування якогось окремого підходу до управління командою проєкту не дасть очікуваних результатів, тому варто застосовувати такий підхід до управління, що максимізує використання наявних обмежених ресурсів підприємства в процесі реалізації загальних функцій управління, тобто раціонально використовувати ресурсно-функціональний підхід до управління командою проєкту. Новизна. Доведено, що в умовах швидких змін в середовищі функціонування сучасних підприємств, усі обсяги роботи розподіляються у вигляді окремих проєктів, що мають чіткі обмеження у часі, ресурсах та результатах і здійснюються з метою досягнення унікальних цілей та виконання поставлених завдань. Застосування ресурсно-функціонального підходу до управління командою проєкту в сучасних умовах для багатьох підприємств є запорукою підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності. Практична значущість. Впровадження ресурсно-функціонального підходу до управління командою проєкту в реальну діяльність українських підприємств є особливо важливим і дозволить підвищити їхню конкурентоспроможність шляхом використання наявних ресурсів підприємства та дозволить реалізувати функції управління найбільш ефективно. 
Ключові слова:Команда проєкту, Проєктна діяльність, Ресурсно-функціональний підхід, Ефективне управління, Загальні функції менеджменту, Ресурси підприємства
Файл статті:EV20202_168-174.pdf
Література:
  • 1. Shafranska, T.Yu. (2014) Proektnyi menedzhment yak spetsyfichna haluz upravlinnia . Retrieved from http://www.rusnauka.com/ 10_DN_2014 /Economics/10_ 165298. doc.htm.
  • 2. Dudnіk, O. (2020). Formula innovatsiynoho potentsialu komandy: yak pidvyshchyty zaluchenist talanovytykh spivrobitnykiv i chomu tse - osnovne dzherelo uspishnoho rozvytku kompanii. Retrieved from https://mind.ua/openmind/20208421-formula- innovacijnogo-potencialu-komandi-yak-pidvishchiti- zaluchenist-talanovitih-spivrobitnikiv
  • 3. Kalііman, Yu.O., & Ralko, O.S. (2018). Naukovi pidkhody do formuvannia ta upravlinnia proektnoiu komandoiu. Molodyi vchenyi, 5(2), 704-708.
  • 4. Shmatko, O.V., Stratiienko, N.K., & Manieva, R.І. (2017). Formuvannia proektnoi komandy dlia vertykalno-intehrovannoi orhanizatsiinoi struktury. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, (3), 65-70.
  • 5. Novakivskyi, І.І., & Vysotskyi, A.L. (2019). Formuvannia proektnoi komandy z urakhuvanniam typolohichnykh kharakterystyk menedzheriv. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia, (3), 113-121.
  • 6. Hanza, І.V. (2015). Spetsyfika formuvannia proektnoi komandy: upravlinskyi aspekt. Efektyvna ekonomika, (7). Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4212
  • 7. Batenko, L.P., Zahorodnikh, O.A., &. Lishchynska, V.V. (2003). Upravlinnia proektamy. Kyiv: KNEU.
  • 8. Obydiennova, T.S. (2014). Strukturni peretvorennia mashynobudivnykh pidpryiemstv: pidkhody do upravlinnia. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (45), 104-110.