ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:658.5
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.182
Мова статті:Українська
Сторінки:182-192
Заголовок:Забезпечення прибутковості підприємства в умовах посилення конкуреції на прикладі компанії «Кернел»
Автори:Лазебник Л. Л., Університет державної фіскальної служби України,
Стефанюк В. М., Університет державної фіскальної служби України
Анотація:Методологія дослідження. Спираючись на дослідження наукової літератури авторами систематизовані різні підходи до управління прибутковістю і запропоновано схему управління прибутком підприємства. При підготовці статті були використанні наступні методи наукового пізнання: аналіз і синтез – за допомогою цього методу було проведено всебічне теоретичне дослідження категорії «прибуток», виокремлено складові, що його формують та на нього впливають, узагальнено підходи до управління прибутком; використання дедуктивного методу дозволило здійснити перехід від дослідження фінансових результатів всіх підприємств сільськогосподарського сектору України до конкретного – групи «Кернел»; метод аналогії дозволив порівняти прибутковість підприємств у різних галузях економіки. Результати. У ході дослідження визначено, що прибуток є не тільки результатом функціонування підприємства, а одночасно виступає і метою, і стимулом, і чинником діяльності підприємства. На підставі викладення положень нормативних документів показано, яка саме частина валового доходу і від яких саме видів діяльності відноситься до прибутку підприємства. Спираючись на те, що отримання прибутку залежить не тільки від отриманих доходів, але й від понесених витрат, в статті представлені різні види собівартості продукції, а також особливості її формування в деяких сферах економічної діяльності, зокрема, сільському господарстві та будівництві. Враховуючи потребу у постійному забезпеченні прибутковості, обґрунтована необхідність регулярного моніторингу невикористаних можливостей його збільшення. Новизна. Розроблено напрямки пошуку резервів зростання прибутку і етапи розроблення заходів щодо ї мобілізації. На основі статистичних даних проведено аналіз прибутковості українських підприємств за видами економічної діяльності за період 2016–2019 рр. в цілому, і компанії «Кернел», зокрема. Практична значущість. Цінність даної наукової роботи полягає у поєднанні теоретичних знань про економічну категорію та практичним їх використанням у дослідженні діяльності агропромислового холдингу «Кернел». 
Ключові слова:Підприємство, Прибуток, Управління прибутком, Собівартість продукції, Обсяг виробництва, Обсяг реалізації продукції, Ціна продукції, Якість продукції, Рентабельність
Файл статті:EV20202_182-192.pdf
Література:
 • 1. Blank, I.O. (2017). Upravlinnia finansamy pidpryiemstv. (2nd ed., rev.). Kyiv: Kyivskyy natsionalnyy torhivelno-ekonomichnyy universytet.
 • 2. Blank, I.A. (1998). Upravlinnia prybutkom. Kyiv: Nika-Tsentr.
 • 3. Blonska, V.I., & Vuzhynska, O.I. (2008). Vdoskonalennia formuvannia ta vykorystannia prybutku pidpryiemstva. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy, (18.1.), 122-128.
 • 4. Bilyk, M.D., Pavlovska, O.V., Prytuliak, N.M., Nevmerzhytska, N.Yu. (2005). Finansovyy analiz. Kyiv: KNEU.
 • 5. Barantseva, S.M. (2007). Stratehichne upravlinnia prybutkom torhovelnoho pidpryiemstva. Ex- tended abstract of candidate’s thesis. Donetsk.
 • 6. Horbatiuk, M.V. (2016). Osnovni teoretyko- metodolohichni pidkhody do vyvchennia vlady na mistsevomu rivni. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. Issue (1), 23-54. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_1_4
 • 7. Honcharova, Yu.V., Bondarenko, S.M., Hon- charova, H.M., Koval, A.A., Kostiuk H.V., P. M. Fedoriak R.M. «et al.». (2014). Vyrobnychyy menedzhment. (2nd ed., rev.). Kyiv: Kafedra.
 • 8. Ivaniienko, V.V. (2003). Finansovyy analiz. Kharkivskyy derzhavnyy ekonomichnyy universytet. (2nd ed.). Kharkiv: VD «INZhEK».
 • 9. Ivakhnenko, V.M., & Horbatiuk, M.I. (2005). Kyrs ekonomichnoho analizu. (2nd ed., rev.). Kyiv: KNEU.
 • 10. Mishyna, N.V., Mikhaliov, V.O., & Kuranin, V.O. (2019). Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krain. Kherson: OLdi-Pluis.
 • 11. Oparin, V.M. (Ed.). (2012). Biudzhetna systema Ukrainy. Akademiya finanansovoho upravlinnia. Kyiv: DNNU AFU.
 • 12. Podderiohin, A.M. (Ed.). (2000). Finansy pidpryiemstv. (3d ed., ev.). Kyiv: KNEU.
 • 13. Nepochatenko, O.O., & Melnychuk, N.Yu. (2013). Finansy pidpryiemstv. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.
 • 14. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • 15. Abalkin L.I. (Ed.). (1999). Ekonomicheskaya entsiklopediya. - Moskva: Izdatelstvo «Ekonomika», 1999. - 1055 p
 • 16. Hetman, O.O., & Shapoval V.M. (2010). Ekonomika pidpryiemstva. (2nd ed.). Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.
 • 17. Otpushchennikova, O.N. (2002). Vybir meto- div upravlinnia prybutkom. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo.Zbirnyk naukovyky prats Skhid- noukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Vo- lodymyra Dalia. Issue 9. (pp. 37-43). Luhansk: SNU im. V. Dalia.