ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка природокористування
УДК:330.502.504
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.202
Мова статті:Українська
Сторінки:202-213
Заголовок:Засади забезпечення екологічної безпеки промислово-міських агломерацій в контексті їх сталого розвитку
Автор:Дудник А. В., НТУ «Дніпровська Політехніка»
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: системного підходу при вдосконалені перспективної блок-схеми системи еколого-економічного моніторингу, групового урахування елементів при визначенні найбільш небезпечних видів забруднення навколишнього середовища міста, багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу при побудові математичної моделі Результати. Сформульовано науково-методологічні підходи для раціонального розподілу природоохоронних інвестицій для забезпечення екологічної безпеки промислово-міських агломерацій в контексті їх сталого розвитку. Особливу увагу приділено модифікованій системі АВС-аналізу, яка визначає найбільш небезпечні види забруднювачів навколишнього середовища на підставі результатів аналізу групового урахування елементів. Новизна. Удосконалено теоретичні підходи до механізму розподілу інвестицій у природоохоронну діяльність, що розглядають діяльність з еколого-економічного управління розвитком міських поселень з позицій державно-приватного партнерства. На підставі описання моделі оцінювання еколого-економічної привабливості урбанізованої системи та наукових основ розподілу природоохоронних інвестицій для реалізації заходів екологічної безпеки обґрунтовано доцільність зосередження зусиль громад на створенні здорових умов за рахунок інвестування у реалізацію превентивних заходів для комплексного розв’язання проблем довкілля на території міських агломерацій. Практична значущість. Використання пропонованого науково-методологічного підходу дозволяє в управлінських рішеннях врахувати індикатори поточного стану довкілля та прогнозованих змін, позитивну та негативну практики управління на інших господарських об’єктах промислово-міської агломерації, зменшити інерційність системи еколого-економічного моніторингу та підвищити ефективність реалізації управлінських рішень. 
Ключові слова:Урбанізована система, Сталий розвиток, Міська агломерація, Екологічна безпека, Економіка природокористування, Природоохоронні інвестиції
Файл статті:EV20202_202-213.pdf
Література:
 • 1. Kameneva, I.P., Yatsyshyn, A.V., Polishko, D.O., & Popov, O.O. (2008). Kompleksnyi analiz ekolohichnoi bezpeky mista na osnovi suchasnykh HIS- tekhnolohii. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti, )5), 41-46.
 • 2. Kaluhin, V.D., Tiutiunyk, V.V., Chornohor, L.F., & Shevchenko, R.I. (2013). Rozrobka naukovo- tekhnichnykh osnov dlia stvorennia systemy monitorynhu, poperedzhennia ta likvidatsii nadzvychainykh sytuatsii pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakteru ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky. Systemy obrobky informatsii, Issue 9(116), 204-216.
 • 3. Krykhivskyi, M.V. (2014). Prohnozuvannia pokaznykiv ekolohichnoi bezpeky mist za rezultatamy monitorynhu navkolyshnoho seredovyshcha (na prykladi Ivano-Frankivska). Extended abstract of Doctor’s thesis. Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivskyy natsionalnyy tekhnichnyy universytet nafty i hazu.
 • 4. U Niderlandakh naivyshcha v YeS chastka vytrat na okhoronu dovkillia - Yevrostat. Ukrainska pravda. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/27/7106870/
 • 5. Pravozakhysna orhanizatsiia «Pryroda. Dovkillia. Liudyna.» Retrieved from http://epl.org.ua
 • 6. Contributing To The Un Sustainable Development Goals With Iso Standards. Retrieved from https://www.iso.org/publication/PUB100429.html
 • 7. Konstytutsiia Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text
 • 8. Zakon Ukrainy «Prookhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» (1991). Vidomosti VR Ukrainy, (41), st. 546.
 • 9. Bardas, A.V., & Babets, D.V. (2009). Parametry entropiinoi pryrody vuhilnykh shakht shchodo vplyvu na dovkillia ta vyrobnychi vytraty. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, (3), 88-96.
 • 10. Zakon Ukrainy «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo». (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). (40), st. 52.
 • 11. Bardas, A.V., & Dudnyk, A.V. (2016). Do pytannia zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv v konteksti staloho rozvytku urbosystem. Suchasni tendentsii funktsionuvannia ta rozvytku pidpryiemstva: zahrozy ta vyklyky: kolektyvna naukova monohrafiia. S.B. Dovbnia (Ed). (pp. 276-289). Dnipropetrovsk: LIRA.