ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2015 №4 (52)
Рубрика:Економічна теорія
УДК:33. 341 : 330.837
Мова статті:Українська
Сторінки:26-36
Заголовок:Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем
Автори:Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І.
Анотація:У статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язку між елементами інституціонального середовища та ступеня їхнього впливу на розвиток соціальноекономічних систем. У якості базових елементів інституціонального середовища обрано норми «свобода», «довіра», «толерантність», «ренто орієнтована та правова поведінка», розроблено показники їх кількісного виміру. Наведено результати кореляційного аналізу зв’язків за критеріями Пірсона та Спірмена для показників інституціонального середовища та суспільного добробуту. 
Ключові слова:Розвиток економічної системи, Інституціональне середовище, Норми як складові інституціонального середовища, Свобода, Довіра, Толерантність, Рентоорієнтована поведінка, Правова поведінка, Індекс розвитку людського потенціалу
Файл статті:EV20154_026-036.pdf
Реферат:EV20154_026-036ua.pdf