ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Пилипенко Г. М.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2022 №2 (78) Пилипенко Г. М.  Економічний та соціологічний підходи до аналізу ринкової поведінки економічних суб’єктів

2022 №1 (77) Литвиненко Н. І.Пилипенко Г. М.  Мікроекономічні засади дослідження концентрації ринків

2021 №3 (75) Литвиненко Н. І.Пилипенко Г. М.  Мікроекономічний аналіз у професійному навчанні студентів економічних спеціальностей

2021 №3 (75) Пилипенко Г. М.  Моделі контрактної поведінки в контексті теорії галузевих ринків

2021 №2 (74) Пилипенко Г. М.Мірошніченко Ю. В.Сліпко А. Д.  Стратегічна поведінка компаній на галузевому ринку автомобілів споживчого класу

2020 №3 (71) Пилипенко Г. М.  Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д. Норта

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

2019 №4 (68) Пилипенко Г. М.  Інституціональна комплементарність трансформації освітнього простору

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2019 №1 (65) Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.  Взаємодія економічних інтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки

2018 №4 (64) Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.Науменко Н. Ю.  Оцінка впливу влади-власності на реалізацію економічних інтересів в Україні

2018 №2 (62) Пилипенко Г. М.  Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма

2017 №4 (60) Пилипенко Г. М.Рєліна І. Є.  Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку

2017 №2 (58) Пилипенко Г. М.Федорова Н. Є.Казимиренко О. В.  Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми

2017 №1 (57) Пилипенко Г. М.Антоненко М. О.Кожа Н. В.  Критерії оцінки якості життя населення україни

2016 №4 (56) Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2016 №3 (55) Пилипенко Г. М.Прушківська Е. В.Кусакова Ю. О.  Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2016 №3 (55) Федорова Н. Є.Пилипенко Г. М.  Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу

2015 №4 (52) Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем

2015 №2 (50) Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Українська ментальність в координатах дослідницької програми Г. Хофстеда

РЕЦЕНЗІЇ

2015 №1 (49) Пилипенко Г. М.  Домогосподарство в системі функціонування національної економіки

МАРКЕТИНГ

2014 №4 (48) Пилипенко Г. М.  Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2014 №4 (48) Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні

2013 №4 (44) Пилипенко Г. М.  Методологічний потенціал сучасної економічної науки у дослідженні координації економічної діяльності суб’єктів

2013 №3 (43) Пилипенко Г. М.  Громадянська культура як фактор економічного розвитку

2013 №1 (41) Прушківська Е. В.Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців

2009 №2 (26) Пилипенко Г. М.Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

2008 №4 (24) Пилипенко Г. М.  Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії

2008 №3 (23) Пилипенко Г. М.  Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства

2007 №4 (20) Пилипенко Г. М.  Теорія виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці

2007 №2 (18) Пилипенко Г. М.Чорнобаєв В. В.  Шляхи підвищення ефективності регулюючої функції держави у сфері інновацій

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2005 №1 (9) Пилипенко Г. М.Чорнобаєв В. В.  Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні

2004 №3 (7) Пилипенко Г. М.Піхотіна Л. М.  Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України

2003 №3 (3) Пилипенко Г. М.  Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці

2003 №2 (2) Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Структурна незбалансованість економіки України та форми її подолання