ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №3 (55)
Рубрика:
УДК:336.1:352
Мова статті:Українська
Сторінки:60-70
Заголовок:Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів
Автор:Хом’як М. С.
Анотація:У статті проаналізовані емпіричні підходи до оцінки розмірів фіскального простору регіонів. Ідентифіковано основні макроекономічні фактори формування регіонального фіскального простору. Обґрунтовано доцільність визначення фіскального простору регіонів на основі оцінки податкового потенціалу, структури видатків та граничних значень місцевого боргу. 
Ключові слова:Фіскальний простір, Місцеві бюджети, Податковий потенціал, Структура видатків, Місцевий борг
Файл статті:EV20163_060-070.pdf
Реферат:EV20163_060-070ua.pdf 
Література:
 • 1. Heller P. Understanding Fiscal Space / P. Heller // IMF - Policy Discussion Paper. - 2005. - PDP/05/4. - 19 p.
 • 2. Аджиева Л. А. Формирование эффектив- ной бюджетно-налоговой политики региона в усло- виях развития федерализма в России : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Л. А. Аджиева; ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». - М., 2013. - 24 c.
 • 3. Волковський Є. І. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти / Є. І. Волковський, Г. М. Котіна, М. М. Степура // Про- блеми економіки. - 2014. - №4. - С. 357-362.
 • 4. Hulbert C. A. Sub-national Perspective on Financing Investment for Growth I - Measuring Fiscal Space for Public Investment: Influences, Evolution and Perspectives [Electronic resource] / C. Hulbert, C. Vammalle // OECD Regional Development Working Papers. - 2014. - 2014/02. - Mode of access: http://dx.doi.org/10.1787/5jz5j1qk8fhg-en
 • 5. Robin K. Do Indian States have the Power to Devise their Own Policies? A Study on Fiscal Space / K. Robin // CSH Working Paper. - 2013. - No.5686. - 62 p.
 • 6. Purohit M. C. Tax Efforts and Taxable Capacity of Central and State Governments / M. C. Purohit // Economic and Political Weekly. - 2006. - Vol. 41. - No. 8. - P. 747-755.
 • 7. Roy W. Representative Tax System Approach to Measuring Tax Effort in Developing Countries / W. Roy, A.Bahl // Staff Papers (International Monetary Fund). - 1972. - Vol. 19. - No. 1. - P. 87-124.
 • 8. Chelliah R. J. Trends in Taxation in Develop- ing Countries / R. J. Chelliah // Staff Papers (Internation- al Monetary Fund). - 1971. - Vol.18. - No. 2. - P. 254-331.
 • 9. Sultan K. M. Revenue potential, tax space, and tax gap: a comparative analysis [Electronic resource] / K. M. Sultan, I. Indira // Policy Research working paper. - 2014. - No. WPS 6868. - Mode of access: http://documents.worldbank.org/curated/en/733431468038088702/Revenue-potential-tax-space-and-tax-gap-a-comparative-analysis2014
 • 10. Вдовиченко А. М. Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення / А. М. Вдовиченко, Г. В. Орос // Економіка України. - 2014. - № 8 - С. 61-78.
 • 11. Затонацька Т. Г. Визначення оптимальних ставок оподаткування в Україні на основі виробничо- інституціональних функцій / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2006. - № 11. - С. 302-315.
 • 12. Scully G. Tax Rates, Tax Revenue and Economic Growth / G. Scully // CPA Policy Report. - 1991. - No. 159. - P. 1-19.
 • 13. Кухта П. Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні [Електронний ресурс]. / П. Кухта, П. Ірина - Режим доступу: http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/20151102 _fiscal_spending_report.pdf
 • 14. Непряхіна Н. Податкова реформа: останні розрахунки МВФ і думки авторів альтернативних концепцій [Електронний ресурс] / Н. Непряхіна. - Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/analytics/ nalogovaya-reforma-poslednie-raschety-mvf- 1446840894.html
 • 15. Про Бюджетний Кодекс України: Закон України : від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/2456-17/page10?text=%EC%B3%F1%F6.