ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2016 №3 (55)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Федорова Н. Є.Пилипенко Г. М.  Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу

Пилипенко Ю. І.Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

Кузнецов О. А.  Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва

Баранник Л. Б.Черкавська Т. М.  Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів

Вознюк О. В.  Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян

Горняк О. В.Салюк-Кравченко О. О.  Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання

Хом’як М. С.  Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів

Буряк В. В.  Еволюція поглядів щодо трактування поняття «місто»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.  Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу

Горняк О. В.  Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства

Книшек О. О.  Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Топоркова О. А.Савчук Л. М.Сокиринська І. Г.  Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті

Кириленко О. М.  Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць

Хоменко М. М.  Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні

Шишкова Н. Л.  Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації

Кратт О. А.  Теоретичні та методичні засади формування комбінованої фінансової звітності групи підприємств

Бандоріна Л. М.Савчук Р. В.Сокиринська І. Г.  Інформаційно-аналітична система розпізнавання фінансового стану підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Пилипенко Г. М.Прушківська Е. В.Кусакова Ю. О.  Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі

Курильців Р. М.  Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні

Дудник А. В.  Теоретичні аспекти стійкого розвитку урбосистем

Тимошенко Л. В.Дементьєва Н. В.  Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах


Номер журналу одним файлом