ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №4 (56)
Рубрика:
УДК:339.92
Мова статті:Українська
Сторінки:97-104
Заголовок:Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області)
Автори:Горняк О. В.,
Бабанська О. В.
Анотація:У статті досліджено сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва в Одеській області та визначено його основні чинники. На основі результатів опитування підприємців, які мешкають в даному регіоні, виявлено низку управлінських проблем місцевої влади в організації та розвитку транскордонного співробітництва. Окреслено напрямки підвищення ефективності транскордонного економічного співробітництва Одеської області з країнамичленами ЄС в межах удосконалення регіональної програми транскордонного співробітництва та розробки дієвих механізмів її імплементації в Одеській області. 
Ключові слова:Транскордонне співробітництво, Чинники розвитку транскордонного співробітництва, Підприємства регіону, Співпраця з країнами-членами ЄС
Файл статті:EV20164_097-104.pdf
Реферат:EV20164_097-104ua.pdf 
Література:
  • 1. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків / А. О. Старості- на. Підручник. - К. : ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 - 480 с.
  • 2. Устименко М. В. Міжнародні кластери у під- вищенні інноваційного рівня господарської діяльнос- ті суб'єктів підприємництва Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2015, issue 8 (173), pages 59-65.
  • 3. Kowalski A. M. The Role of Innovative Clusters in the Process of Internationalization of Firms Journal of Economics, Business and Management, Vol. 2, No. 3, August 2014. DOI: dx.doi.org/10.7763/ JOEBM.2014.V2.121 .