ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2016 №4 (56)

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Півняк Г. Г.Швець В. Я.Палехова Л. Л.  Стратегія сталого розвитку як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності технічних ВУЗів

Большаков В. І.Савицький М. В.Бабенко М. М.  Інтеграція принципів сталого розвитку у навчальні програми спеціалізації «цивільна інженерія та архітектура»

Кобець А. С.Грицан Ю. І.Катан Л. І.  Економіко-фінансові інструменти екологічного регулювання сталого розвитку аграрної сфери в умовах мінливої економіки

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Баранник Л. Б.Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Голубка С. М.Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

Горняк О. В.Бабанська О. В.  Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області)

Курильців Р. М.  Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Грибіненко О. М.  Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств

Міщенко М. І.В Береза. І. В.  Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Терехов Є. В.Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

Смоленніков Д. О.  Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Білоскурський Р. Р.  Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Шинкаренко Н. В.  Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту

Кириленко О. М.  Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях


Номер журналу одним файлом