ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:658:621
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.141
Мова статті:Українська
Сторінки:141-150
Заголовок:Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект
Автор:Мушникова С. А., Національна металургійна академія України
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при визначенні сутності поняття «кваліметрія» та «кваліметрична модель»; системного підходу, аналізу й синтезу – при визначені взаємозв’язку між складовими інтегрованого науково-методичного підходу щодо оцінки прогнозного рівня безпеки розвитку металургійного підприємства; загального й особливого – при виявленні антагонізмів в управлінні діяльністю металургійного підприємства. Результати. На результатах дослідження інтегрованого науково-методичного підходу щодо оцінки прогнозного рівня безпеки розвитку металургійного підприємства була опрацьована діяльність двадцяти трьох металургійних підприємств України, що підтвердило необхідність інноваційного їх розвитку за фінансової підтримки держави, внутрішніх та зовнішніх інвесторів з метою розширення ринків збуту металопродукції, підвищення конкурентоспроможності не тільки металопродукції та окремого підприємства, але й металургійної галузі в цілому. Новизна. Сформована кваліметрична модель прогнозної оцінки безпеки розвитку металургійних підприємств, яка на відміну від існуючих окремих економіко-математичних, статистичних, експертних оцінок, надає можливості комплексно оцінити та спрогнозувати вектори розвитку підприємств (негативний або позитивний) на певний період часу; визначити вплив не тільки кількісних факторів, але й якісних; сформувати оптимальну стратегію розвитку відповідно інтегрованого науково-методичного підходу щодо оцінки прогнозного рівня безпеки розвитку металургійного підприємства з урахуванням можливих антагонізмів та зведення їх до мінімуму. Практична значущість. Використання кваліметричної моделі може застосовуватися при формуванні інноваційних промислових кластерів за функціональною спрямованістю, за ступенем адаптивності, за рівнем сприйняття інноваційних заходів. 
Ключові слова:Кваліметрія, Кваліметрична модель, Методи прогнозування, Безпека розвитку металургійного підприємства, Функціональні складові, Антагонізми в управлінні
Файл статті:EV20202_141-150.pdf
Література:
  • 1. Veretennikova, H.B., & Omelaienko, N.M. (2017). Metody diahnostyky ta prohnozuvannia rozvytku pidpryiemstva. Retrieved from Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia.
  • 2. Donhak, B.V. (2011). Kvalimetricheskaya model otsenki gudvilla predpriyatiya. Ekonomika, Statis- tika i Informatika, (4), 68-71.
  • 3. Leonova, T.I., & Kalazhokova, Yu.A. (2015). Kvalimetricheskaya model otsenki kachestva nauchno- tekhnicheskikh rabot. Fundamentalnye issledovaniya, (6), 143-147.
  • 4. Mushnikova, S.A. (2020). Kompleksna otsinka rivnia bezpeky rozvytku metalurhiynykh pidpryiemstv: metodychni aspekty. Biznes-Inform, (3), 223-231.
  • 5. Taranenko, M.E., & Taranenko, I.M. (2015). Kompleksnaya kvalimetricheskaya otsenka tekhnolohii listovoy shtampovki. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, (4), 60-68.
  • 6. Tyapkina, M.F., & Iliina, E.A. (2013). Kvalimetricheskaya model otsenki investitsionnoy privlekatelnosti predpriyatiya. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, (9), 11-13.
  • 7. Arefyeva, O., Prokhorova, V., Chebanova, N., Khaustova, V., & Mushnikova, S. (2018). Opening theory as an innovative model of the development strategy of in- dustrial companies. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.3), 387-392. Retrieved from www.sci- encepubco.com/index.php /IJET/387-392.