ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Мушникова С. А.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2020 №4 (72) Хаустова В. Е.Мушникова С. А.  Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2020 №2 (70) Мушникова С. А.  Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект

2020 №1 (69) Мушникова С. А.  Конвергентно-інтегрований механізм управління безпекою розвитку металургійних підприємств: науково-практичний аспект розробки

2019 №4 (68) Мушникова С. А.  Ризик-орієнтоване мислення як базисна основа інноваційності системи управління безпекою розвитку підприємства

2019 №3 (67) Мушникова С. А.  Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи

2019 №2 (66) Прохорова В. В.Мушникова С. А.  Інноваційність системи управління як умова забезпечення безпеки розвитку підприємств

2018 №4 (64) Прохорова В. В.Божанова О. В.Мушникова С. А.  Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2017 №4 (60) Мушникова С. А.Божанова О. В.  Систематизація підходів до визначення категорій «банківська послуга», «банківська операція», «банківський продукт»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2015 №4 (52) Мушникова С. А.  Логістичний підхід в управлінні фінансовою діяльністю підприємств