ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:658.014
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.151
Мова статті:Українська
Сторінки:151-157
Заголовок:Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування
Автор:Чобіток В. І., Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація:Методологія дослідження. Узагальнення та системний аналіз надали можливість довести, що розробка концепції інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування дозволить врахувати вимоги стейкхолдерів, оцінити наявні та приховані ресурси, визначити атрактори розвитку, що буде основою для розширення ринків, впровадження нових технологій з обов’язковим ефективним використанням трудового капіталу та елементів економіки знань. Результати. В статті розглянуто методику розрахунку показників, що ґрунтується на визначенні холістичних критеріїв розвитку підприємств залізничного транспортного машинобудування, за результатами яких можна спостерігати відхилення за деякими параметрами та визначати доцільність впровадження необхідних заходів, виходячи з визначення пріоритетних напрямків. Визначено, що інтелектуально-орієнтовані вектори розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування мають структурну спрямованість. Це актуалізує використання холістичного (цілісного) підходу до управління розвитком підприємствами подібного типу, тобто одночасного управління і процесами, і ресурсами. Запропоновано сценарні дії при вирішенні суперечливих питань, а також доведено необхідність інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств залізничного транспортного машинобудування. Новизна. Розроблено концептуальну основу інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування, що дозволить: врахувати вимоги стейкхолдерів; оцінити наявні та приховані ресурси промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування; визначити атрактори їх розвитку та виявити ризики. Практична значущість. Концептуалізація інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування буде основою для розширення ринків, впровадження нових технологій з обов’язковим ефективним використанням трудового капіталу та елементів економіки знань, що допоможе концентрувати ресурси на найважливіших напрямках холістичного розвитку підприємства при розробці стратегічних та оперативних планів. 
Ключові слова:Концепція, Інтелектуалізації управління, Холістичний розвиток, Персонал, Ресурси, Промислові підприємства залізничного транспортного машинобудування
Файл статті:EV20202_151-157.pdf
Література:
  • 1. Brukynh E. (2001). Intelektualnyi kapital. L.N. Kovachyn (Ed.). Sankt-Peterburg. : Pyter.
  • 2. Valinkevych, N.V. (2016). Intelektualizatsiia rozvytku pidpryiemstv. Proccedings from MIIM’16: II Mizhnarodna. naukovo-praktychna internet-konferentsiia. «Intelektualna ekonomika: hlobalni tendentsii ta natsionalni perspektyvy». (pp.110-116). Zhytomyr, ZhNAEU.
  • 3. Dykan, V.L., & Kornilova, I.V. (2010). Intelektualni investytsii v lohistychnykh systemakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (29), 199-203.
  • 4. Havrylyshyn, V.D. (Ed.). (2002). Ekonomichna entsyklopediia. (Vols. 1-3). Kyiv- Ternopil: Akademiia narodnoho hospodarstva.
  • 5. Kuzmin, O.Ye., & Lipych, O.A. (2011). Kontseptualni zasady upravlinnia intelektualnym kapitalom pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, (11), 137-144.
  • 6. Lutsyk, M.V. (2014). Rol informatsii ta znan v rozvytku intelektualnykh resursiv natsionalnoi ekonomiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Ekonomichna, (51), 275-281.
  • 7. Prokhorova, V.V., & Chobitok, V.I. (2019). Ekonomichna otsinka zovnishnoi ta vnutrishnoi efektyvnosti innovatsiinykh transformatsii v osviti. Proceedins from: Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori. (pp. 95-105). O.V. Ariefieva (Ed.). Kyiv: NAU,
  • 8. Shtanhret, A.M. (2015). Upravlinnia protsesom formuvannia liudskoho kapitalu yak osnovy rozvytku ekonomiky znan. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy, (3), T.25, 396-400.
  • 9. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/
  • 10. Retrieved from http://tut- cikavo.com/suspilstvo/tsytaty-ta-aforyzmy/575- zukhvali-i-mudri-tsitati-vinstona-cherchillya