ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:330.341:621
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.193
Мова статті:Українська
Сторінки:193-201
Заголовок:Основні тенденції функціонування та передумови розвитку підприємств машинобудування
Автор:Зиз Д. О., Національний авіаційний університет
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: аналізу, діалектичного пізнання, порівняння, синтезу, теоретичного узагальнення – для дослідження наявних тенденцій розвитку підприємств машинобудування; групування, системного аналізу, абстрактно-логічного аналізу – для формування висновків проведеного дослідження; економіко-статистичного, системного та порівняльного аналізу – для проведення аналізу результатів обсягу виробленої продукції підприємствами машинобудування, їх динаміки, складу та структури; графічного аналізу – для наглядного відображення отриманих результатів дослідження. Результати. Проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку підприємств машинобудівного комплексу країни у 2014–2019 рр. Проведено аналіз обсягів реалізованої та виробленої продукції, фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування. Визначено місце та роль машинобудування серед інших галузей економіки, виявлено основні проблеми та визначено перспективи розвитку галузі. Продемонстровано основні тенденції структурної перебудови галузі машинобудування. Новизна. Надано характеристику основним проблемам галузі та створено класифікацію факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на підприємства машинобудування в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на машинобудівну галузь України. Визначено тенденції розвитку машинобудування та виявлено проблеми, які уповільнюють розвиток машинобудівних підприємств. Окреслено перспективи розвитку машинобудування країни. Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих пропозицій щодо формування сучасних тенденцій розвитку машинобудівних підприємств з метою підвищення ефективності їх господарювання, зростання рівня прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності виробленої продукції. Отримані висновки та результати дослідження, а також надані методичні рекомендації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств машинобудування на світових ринках 
Ключові слова:Галузь, Машинобудування, Підприємство, Сучасні тенденції, Передумови розвитку, Фактори впливу на підприємства машинобудування, Зовнішнє та внутрішнє середовище
Файл статті:EV20202_193-201.pdf
Література:
 • 1. Velykyy, Yu.V. (2010). Suchasne mashynobuduvannia: kryza i yiyi prychyny. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni M.T. Baranovskoho, 4(48), 6-11.
 • 2. Zakharova, D.S. (2016). Konkurentospromozhnist vitchyznianykh pidpryiemstv haluzi mashynobuduvannia na svitovomu rynku. Retrieved from http://www.confcontact.com/2016- ekonomika-imenedzhment/zaharova.htm.
 • 3. Arefieva, O.V., & Vaskovska, Ya.V. (2012). Tendentsii rozvytku mashynobuduvannia Ukrainy. Suchasni problemy sortsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Dnipropetrovsk: IMA-pres.
 • 4. Nechepurenko, D.S. (2016). Kontseptualni pidkhody do optymizatsii system upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobuduvannia v umovakh zminy vektoriv rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ekonomichnyy forum, (1), 185-189.
 • 5. Arefieva, O.V., & Prokhorova, Yu.V. (2008). Diahnostyka ymovirnosti bankrytstva za dopomohoiu identyfikatsii pidpryiemstv mashynobudivnoi haluzi v zalezhnosti vid vydiv finansovoi kryzy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (21), 76-81.
 • 6. Suprun, V.O. (2015). Ekonomichnyy stan I problemy rozvytku pidpryiemstv haluzi mashynobuduvannia v Ukraini.Visnyk universytetu bankivskoi spravy, 1(22), 49-53.
 • 7. Tarasova, N.V., & Dovbnia, V.M. (2007). Problremy rozvytku vitchyznianoho silskohospodarskoho mashynobuduvannia. Obladnannia ta tekhnika dlia sela: rynok, propozytsiia, praktyka, vykorystannia, (6), 21-28
 • 8. Shandra, B.M. (2006). Stratehichni napriamy rozvytku vitchyznianoho mashynobuduvannia dlia ahropromyslovoho kompleksu. Tekhnika APK, (5), 6-7.
 • 9. Chupyr, O.M. (2013). Tendensii rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (43), 99-103.
 • 10. Ostapiuk, B.Ya., Hrunyk, I.S., Lehenkyy, M.I., & Lehenkyy, Yu.I. (2018). Osoblyvosti rozvytku promyslovosti Ukrainy v suchaasnykh umovakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (62), 45-52.
 • 11. Ofitsiynyy sayt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua
 • 12. Vasina, A.Yu. (2016). Innovatsiynyy mekhanizm strukturnykh peretvoren natsionalnoi ekonomiky. Ekonomichnyy analiz. Zbirnyk naukovykh prats Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, T.26, (1), 9-18
 • 13. Fedulova, L.I. (2014). Osobennosti stsenariya proryvnoy tekhnolohicheskoy politiki v Ukraine. Retrieved from http://oaji.net/articles/2014/245- 394370350.pdf