Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Issue: 2003 №2 (2)

ECONOMIC THEORY

Pilipenko Y. I.Pilipenko G. M.  Structural imbalances in the economy of Ukraine and the shape of its overcoming

Семенов Г. А., Панкова М. О.  Оцінка ефективності використання інвестицій у Запорізькому регіоні

Євдокимов Ф. І., Бородіна О. О.  Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки

Kozarkiewicz-Chlebowska A.  Real options approach in the assessment of investment projects

ECONOMICS OF ENTERPRISE

Галушко О. С.  Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств

Саллі В. І., Ситнік В. В.  Економічні особливості простого та поширеного відтворення шахтного фонду Західного Донбасу

Герасимова І. Ю.  Удосконалювання показників виміру продуктивності праці

Салига С. Я., Василичев Д. В.  Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу

Турило А. М., Філіппова Л. Д.  Новий метод нарахування амортизації основних засобів

Дідик Л. М., Лісовенкова І. М.  Теоретичні аспекти оцінки виробничо-господарського потенціалу гірничих підприємств

Солодовник Л. М., Грибіненко О. М.  Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бурлуцький С. В.  Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності

Петруня Ю. Є.  Ризики інвестування на ринку акцій

Жадько К. С.  Сучасні взаємовідносини підприємств і банків з використанням інформаційних технологій

Савчук В. П.  Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій у країнах із перехідною економікою

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Драчук Ю. З., Нейєнбург В. Є.  Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві

MANAGEMENT

Полякова Е. І.  Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки

MARKETING

Метеленко Н. Г.  Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством

ECONOMETRICS IN MANAGEMENT DECISION MAKING

Кочура Є. В.  Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана

Пістунов І. М., Пістунов М. І.  Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів


Issue in one file