ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2006 №1 (13)

Ходжаян А. О.  Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України

Адоньєв Є. О.  Інвестування впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах АПК як чинник зменшення собівартості сільськогосподарської продукції

Соляник Л. Г.  Оптимізація параметрів управління товарно- матеріальними запасами на промисловому підприємстві

Лазебник Л. Л.Прушківська Е. В.  Об’єктивні передумови використання фінансових відносин для централізованого впливу на господарську систему

Аберніхна І. Г.  Теоретичні засади страхового захисту підприємства

Данченко О. Ю.  Порівняння методів бюджетування: традиційне, гнучке та процесне

Черненко Н. О.  Управління основними елементами оборотних активів

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Верхоглядова Н. І.Стенічева І. Б.Головко Л. С.  Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу

МЕНЕДЖМЕНТ

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

Гончаров В. М.Ларін О. В.  Діагностування невизначеності зовнішнього середовища

Смірнов В. В.Клименко О. О.  Підвищення конкурентоздатності залізорудних ГЗК шляхом вдосконалення форми організації обслуговуючих підрозділів

Євдокимов Ф. І.Губська М. В.  Соціальний капітал підприємства: методи виміру

Трушкіна Н. В.  Удосконалення організаційної структури управління логістичною діяльністю вугільної шахти

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Чириченко Ю. В.  Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж


Номер журналу одним файлом