ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Менеджмент

2021 №4 (76)

Швець В. Я.Дубєй Ю. В.  Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств України

Бардась А. В.Богач К. С.Дудник А. В.Казимиренко О. В.  Еволюція вербальних інструментів управлінської комунікації в контексті концепції диглосії

2021 №3 (75)

Куваєва Т. В.  Поведінкові особливості суб’єктів у сталих ланцюгах створення цінності в промисловості

Дрешпак Н. С.  Адаптація моделі управління енергетичною сталістю промислових підприємств

Палєхова Л. Л.  Стратегія бенчмаркінгу для планування сталого розвитку підприємства у промислових ланцюгах створення вартості

2021 №2 (74)

Терехов Є. В.Шаповал В. А.Літвінов Ю. І.  Ресурсний менеджмент індустріальних регіонів

Ареф’єва О. В.Ареф’єв С. О.  Потенціал лідерства в стратегічному управлінні адаптивністю підприємницької діяльності

2021 №1 (73)

Хринюк О. С.Солосіч О. С.  Інтеграція підходів теорії антикризового менеджменту в систему управління економічною безпекою підприємства

Швець Л. В.Комчатних О. В.Гайдай Г. Г.  Активізація інноваційної діяльності персоналу в умовах конкурентного середовища

Смєсова В. Л.Дудка А. С.Дмітрієва А. О.  Цифровізація у сфері управління проєктами та електронній торгівлі

Бондаренко Л. А.  Управління сталим розвитком лікувально-оздоровчого туризму в Україні

2020 №4 (72)

Трішин Ф. А.Крупіца І. В.Байрачна О. К.Шведюк К. Г.  Аналіз привабливості гастрономічного туризму в Україні та в одеській області

Приймак Н. С.Ніколайчук О. А.Олініченко І. В.  Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області та напрямки ефективної організації готельного господарства регіону

Криничко Л. Р.Криничко Ф. Р.Петрик С. М.  Етапи формування та реалізації проєктів державно- приватного партнерства в сфері охорони здоров’я

Букреєва Д. С.  Інтегральна система показників оцінки ефективності інноваційного проєкту на стадії його впровадження

Тимошенко Л. В.Ус С. А.  Когнітивне моделювання в управлінні підприємницькою структурою як еколого-економічною системою

Пшінько О. М.Чаркіна Т. Ю.Орловська О. В.Карра А. О.  Антикризовий менеджмент пасажирських перевезень як фактор підвищення конкурентоспроможності залізниці

2020 №3 (71)

Ареф’єва О. В.Ареф’єв С. О.  Управління організаційною культурою та розвитком як основа стабільної діяльності підприємства

Мусієнко В. О.Зінченко М. Е.  Технологія ризик-менеджменту як елемент системи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання

2019 №4 (68)

Обруч Г. В.  Концепція впровадження менторингу в систему управління розвитком персоналу підприємств залізничного транспорту

Шаповал В. А.Літвінов Ю. І.  Узгодження економічних інтересів територіальної громади та місцевого гірничодобувного бізнесу

Колосок В. М.Лазаревська Ю. А.  Менеджмент комунікацій в інтернет середовищі для просування логістичного бізнесу

2019 №1 (65)

Трифонова О. В.Баранець Г. В.  Застосування процесного підходу для ідентифікації проблем збутової діяльності промислового підприємства

Петруня В. Ю.Петруня Ю. Є.  Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів

2018 №2 (62)

Тимошенко Л. В.Гришаніна О. О.Касьяненко Л. В.  Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні

Венгерська Н. С.Черномаз К. Г.  Вплив культури на стиль переговорів: теоретичний та практичний аспект

2018 №1 (61)

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.Шпак М. В.  Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області)

Піцур Я. С.Черченко А. Л.  Мотивація праці та її стимулювання в управлінні персоналом

Макаренко С. М.Казакова Т. С.Прокопчук О. Д.  Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти

2017 №2 (58)

Волошенюк В. В.  Проблеми управління сферою науки в контексті просування україни до моделі стійкого економічного розвитку

Кабаченко Д. В.  Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику

2016 №2 (54)

Шаповал В. А.Бондаренко Л. А.  Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва

Трифонова О. В.Литвиненко Н. І.  Вплив інституціонального середовища на формування національних моделей менеджменту

2016 №1 (53)

Аль-Абабнех Хасан. Алі.  Визначення ефективності сучасної реклами

Ареф’єв С. О.  Управління динамічними здібностями структурних трансформацій підприємств

Баранець Г. В.  Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства

2015 №4 (52)

Ковальчук К. Ф.Козенкова Н. П.Козенкова В. Д.  Використання елементів нечіткої логіки в системі фінансового контролю

Довбня С. Б.Письменна О. О.  Теоретичне обґрунтування та формування стратегічної цілі управління персоналом

Яцентюк С. В.  Створення ефективного підходу щодо формування та розвитку капіталу бренду за допомогою методу управління «GAP – розривом бренду»

2015 №3 (51)

Різун Н. О.Гудим П. В.  Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів

Ковальчук К. Ф.Козенкова Н. П.Козенкова В. Д.  Сучасні механізми вартісно-орієнтованого управління стійким розвитком промислового підприємства

Богуш І. А.Білодедов О. О.Бурцев О. О.  Проблема відповідального менеджменту при освоєнні рудних родовищ

2014 №2 (46)

Шаповал О. А.  Управління процесами використання персоналу підприємства на основі методу моделювання

Шишкова Н. Л.Домаєва О. Ю.  Актуальні підходи до управління запасами підприємства

2014 №1 (45)

Синыцина Ю. П.Шпортько А. Ю.  Моделювання системи формування персоналу промислового підприємства

Крамаренко А. В.  Діагностика ефективності управління персоналом на основі інтегрального показника

Шаповал О. А.  Управління процесами формування кадрової політики підприємства харчування на основі аналізу руху робочої сили

Турило А. М.Зінченко О. А.Турило А. А.  Економічний менеджмент як об’єктивний чинник і форма реалізації інноваційних процесів в науці і практиці

2013 №3 (43)

Синіцина Ю. П.  Напрями підвищення ефективності стратегічного управління запасами залізорудної сировини на металургійному підприємстві

Вишневська М. К.  Маркетингова кооперація як один із дієвих механізмів скорочення витрат на етапі ініціалізації проекту

Протасова Є. В.  Модель оцінювання впливу управлінських рішень на вартість підприємства

Переверзєва Г. В.  Роль нематеріальної мотивації у системі сучасного менеджменту

2013 №2 (42)

Сенишин О. С.Дзюбенко Н. О.  Теоретичні засади дослідження продовольчого ринку

Штапаук Г. П.  Стратифікація суспільних уподобань на споживчому ринку при формуванні соціально-рівноважної цінової політики

Швець В. Я.Іванова М. І.  Формування дієвої комплексної системи управління якістю продукції машинобудування

2013 №1 (41)

Буяк А.  Сучасна логістика та методи управління ланцюгами поставок

Фаізова С. О.  Передумови формування збалансованого управління підприємствами в металургійній промисловості

Швець В. Я.Лозинський І. Є.  Резерви підтримки потужності вугільних шахт України

2012 №4 (40)

Хацер М. В.  Проблеми корпоративного управління в Україні

Токарській М.Восс Г.  Мотиваційні програми для співробітників - підходу до обліку відповідно до МСФЗ 2: Виплати на основі акцій

2012 №3 (39)

Ягнюк І. М.  Управління соціальним потенціалом підприємства

2012 №2 (38)

Пономаренко П. І.Тарасенко В. А.  Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим методом

Рекова Н. Ю.  Методичне забезпечення системи управління корпоративними конфліктами

Зайцева Н. В.  Методичні основи людського капіталу підприємства

2012 №1 (37)

Скрипник О. А.  Система показників інформаційного забезпечення процесів управління підприємством

Плахотнік О. О.  Напрями реформування системи управління багаторівневими виробничими структурами

Воротинцев В. А.  Мотиваційні особливості функціонування інвестиційних механізмів

Довбня С. Б.  Управлінські технології інноваційного розвитку підприємства

Метеленко Н. Г.  Організаційні аспекти управління акціонерний капіталом промислових підприємств

2011 №4 (36)

Сталинська О. В.Коверга С. В.Гайдатов О. В.  Обґрунтування необхідності управління промисловими підприємствами на основі принципів сталого розвитку

Андрієнко В. М.  Концепція управління інформаційним забезпеченням підприємства на основі інноваційних бізнес-процесів

2011 №3 (35)

Іванова М. І.Єгорова Н. О.  Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах

2011 №2 (34)

Рибінцев В. О.Цвілий С. М.Бачурін Д. А.  Формування процесного управління промисловим підприємством на основі бізнес-процесів

2011 №1 (33)

Полінський О. М.  Вплив економічних ризиків на стратегічні цілі підприємства

2010 №4 (32)

Василюк С. В.  Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності

Садченко О. В.Гоголь М. М.  Аспекти вдосконалення управлінського обліку в умовах вертикальної інтеграції та кластеризації бізнесу

Головкова Л. С.  Стратегія розвитку корпорацій на основі інтелектуального капіталу

2010 №3 (31)

Герасимова О. Л.Лисенко Ю. В.  Розробка критеріїв оптимізації управлінських рішень з урахуванням концепції сталого розвитку

Паршин Ю. І.  Методологічні аспекти проведення експертизи на підприємствах гірничодобувної галузі

Болдуєв М. В.  Організація стратегічного управлінського обліку

2010 №2 (30)

Радзівіло І. В.  Інноваційна криза: механізми попередження та подолання

Болдуєв М. В.  Фрактали простору та часу як об’єкти стратегічного управлінського обліку

Метеленко Н. Г.  Формування системи внутрішнього документування в умовах процесної інфраструктури промислового підприємства

2010 №1 (29)

Радзівіло І. В.  Теоретичні підходи до визначення інноваційної кризи та кризи інноваційного розвитку підприємства

Головіна Я. С.  Вплив корпоративного управління на економічне зростання

Кучер М. М.Запорожець Г. В.  Проектування операційної системи на основі використання організаційних резервів

2009 №4 (28)

Пономаренко О. П.  Результати досліджень потреб робітників видобувних дільниць вугільних шахт

2009 №3 (27)

Андрушків Б. М.Паляниця В. А.  Фінансові і валютні ризики як складова стратегії машинобудівного підприємства

2009 №1 (25)

Варяниченко О. В.Карасьова Г. В.  Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем

Дєєва Н. Е.  Корпоративне управління у банках: специфіка, проблеми і шляхи їх вирішення

Пілецька С. Т.  Стратегічний аналіз потенціалу підприємства в обґрунтуванні стратегії економічного розвитку

2008 №4 (24)

Татомир І. Л.  Розвиток форм і методів стимулювання в системі мотивації праці

2008 №3 (23)

Білов Г. О.  Деякі аспекти методики попередження ризику рейдерського набігу на підприємства

Кабанов А. І.Драчук Ю. З.Харченко В. Д.Єременко О. М.Стук М. Р.  Принципи планування та організації інноваційної діяльності на вугільних шахтах

Павленко І. І.Саллі С. В.Терещенко М. К.  Економічна оцінка запасів вугілля в умовах корпоративного відпрацювання

Рогоза М. Є.Вергал К. Ю.  Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства

2008 №1-2 (21-22)

Довбня С. Б.Найдовська А. О.  Методичні особливості формування стратегічно орієнтованої системи мотивації праці

Гражевська Н. І.  Системні ризики глобалізації економіки України

2007 №4 (20)

Галан Н. І.  Інтернет-технології в управлінні малим та середнім бізнесом: досвід розвинених країн та можливість його адаптації в Україні

2007 №3 (19)

Кваша О. С.  Формування і розвиток кадрово – управлінського потенціалу як організаційної складової виробництва

Турило А. М.Святенко С. В.  Контролінг - система забезпечення ефективного управління підприємством

2007 №2 (18)

Выскочил В. К.  Facility менеджмент – эффективный метод управления вспомогательными процессами

Коломоєць Д. О.  Митне законодавство України як основа кардинальних змін в системі управління ЗЕД

Гушко С. В.Турило А. А.  Вдосконалення аналітичної роботи в системі планування діяльності промислового підприємства з позиції стратегічного розвитку

2007 №1 (17)

Грошелева О. Г.Рябцева О. Є.  Нові підходи до оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу

Літовченко Б. В.  Формалізація організаційних знань в стратегії розвитку

Смірнов В. В.Клименко О. О.  Модифікована система збалансованих показників як синтез існуючих інструментів стратегічного управління

Ручаєвський Д. О.  Виявлення психологічних особливостей професійної діяльності фахівця транспортної логістики

Коломієць В. М.  Механізм розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства

Турило А. М.Короленко Р. В.  Економічні проблеми управління трудовим потенціалом гірничо-збагачувальних комбінатів

2006 №4 (16)

Пономаренко О. П.  Структура потреб керівників видобувних дільниць вугільних шахт і їх пріоритетність

Кібкало М. М.  Методологічні основи управління ефективністю функціонування вугільних підприємств

Берсуцький А. Я.  Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством

2006 №3 (15)

Король Г. О.Труш Ю. Т.  Підхід до формулювання місії підприємств на прикладі підприємства газопостачання

2006 №2 (14)

Лопатовський В. Г.  Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки

Шаповал В. М.  Рівні соціальної відповідальності підприємництва

Шпанковська Н. Г.Король Г. О.Ковальчук К. Ф.Костанецький В. В.  Складові аналітичної культури фахівців

Палєхова Л. Л.  Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації

2006 №1 (13)

Трушкіна Н. В.  Удосконалення організаційної структури управління логістичною діяльністю вугільної шахти

Євдокимов Ф. І.Губська М. В.  Соціальний капітал підприємства: методи виміру

Смірнов В. В.Клименко О. О.  Підвищення конкурентоздатності залізорудних ГЗК шляхом вдосконалення форми організації обслуговуючих підрозділів

Гончаров В. М.Ларін О. В.  Діагностування невизначеності зовнішнього середовища

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

2005 №4 (12)

Бардась А. В.  До питання оцінки ентропії економічних мінісистем

2005 №3 (11)

Черних О. О.  Механізм аудиту та управління розвитком інформаційної інфраструктури промислового підприємства

Мадих А. А.  Моделювання еластичності адаптивних виробничо-економічних систем

Лепа Р. М.  Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень на підприємстві

Минц А. Ю.Петрачкова О. Л.  Рефлексивні процеси в системі виробник-споживач-конкурент

Кучер В. А.  Удосконалення механізму управління промисловим підприємством

Усатенко О. В.Грошелева О. Г.  Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу

2005 №2 (10)

Копнін В. М.  Методологічний аналіз проблем та формування програм управління ризиками на вуглевидобувних підприємствах

Бардась А. В.  Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами

Дідик Л. М.Гривко О. Р.  Проблеми удосконалення процесу управління сучасним підприємством

2005 №1 (9)

Соловйова Л. О.  Перехід на якісно новий рівень організації роботи з обслуговування підприємств - платників податків

Коніщева Н. Й.Трушкіна Н. В.  Пропозиції щодо створення спеціалізованого структурного підрозділу з управління логістичною діяльністю вугільного підприємства

Кармазін В. Я.  Аналіз можливості використання збалансованої системи показників у менеджменті збиткових підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Семенча І. Є.  Роль особистості у фаховій діяльності керівника

2004 №4 (8)

Сокольська Р. Б.Заяць Є. І.Зелікман В. Д.  Методика визначення інформаційних потоків, які потребують оптимізації

Пономаренко П. І.Бойко В. В.Сухун Ян.  Кількісна оцінка мотивації праці за допомогою „мотиваційної драбинки” McKinsey

2004 №2 (6)

Кулинич Т. В.  Значення оцінки персоналу у мотиваційній системі підприємства

Сумін В. О.  Паракомунікаційна діяльність посадової особи системи управління

Пономаренко В. А.Довбня С. Б.  Методичні основи антикризового управління підприємством

2004 №1 (5)

Калюжна Н. Г.  Модель взаємозв'язку характеристик організаційної структури системи управління промисловим підприємством

Сапицька І. К.  Управлінські інновації на вугільних шахтах Донбасу

Усатенко О. В.Грошелева О. Г.  Виявлення факторів мотивації топ-менеджменту вугільних шахт як запорука їх вдалої діяльності

2003 №4 (4)

Семенов Г. А.Астраханцева О. В.  Концептуальні підходи до формування запасів підприємств за допомогою логістики

2003 №3 (3)

Яковенко О. А.  Розробка організаційної структури підприємства, що забезпечує ефективне управління витратами

Усатенко О. В.Грошелева О. Г.  Роль інструментів стратегічного менеджменту для малого бізнесу

2003 №2 (2)

Полякова Е. І.  Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки

2003 №1 (1)

Усатенко О. В.Моісєєв А. С.  Вибір та обґрунтування стратегії конкуренції для шахт ДХК “Павлоградвугілля”