ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Бардась А. В.

МЕНЕДЖМЕНТ

2022 №2 (78) Бардась А. В.Бойченко М. В.Богач К. С.Дудник А. В.  Проєктне управління компаніями «єдинорогами» в умовах діджиталізації

2021 №4 (76) Бардась А. В.Богач К. С.Дудник А. В.Казимиренко О. В.  Еволюція вербальних інструментів управлінської комунікації в контексті концепції диглосії

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2016 №1 (53) Бардась А. В.Дуднік А. В.  До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

2013 №1 (41) Бардась А. В.Казимиренко О. В.  Ділова гра «Девелопер» як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес

2011 №2 (34) Бардась А. В.Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2010 №1 (29) Бардась А. В.Бабець Д. В.  Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати

2009 №4 (28) Бардась А. В.  Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються

2009 №3 (27) Бардась А. В.Бабець Д. В.  Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники

2009 №2 (26) Бардась А. В.  Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт

2009 №1 (25) Бардась А. В.  До питання екологічної паспортизації вугільних шахт

2008 №4 (24) Бардась А. В.Цабегей Н. В.  Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України

2008 №3 (23) Бардась А. В.Бойченко М. В.  Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля

2008 №1-2 (21-22) Бардась А. В.  Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах

2008 №1-2 (21-22) Бардась А. В.Горбенко О. А.  До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2006 №4 (16) Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

МЕНЕДЖМЕНТ

2006 №1 (13) Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

2005 №4 (12) Бардась А. В.  До питання оцінки ентропії економічних мінісистем

2005 №2 (10) Бардась А. В.  Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами