ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень

2020 №3 (71)

Лебедєва В. К.Савчук Л. М.Ковальчук Г. К.Савчук Р. В.  Економіко-математичне моделювання процесів сталого економічного розвитку

2020 №1 (69)

Демиденко М. А.Кабаченко Д. В.  Економіко-математичні моделі оптимальної виробничої стратегії

Козенкова В. Д.  Моделювання показників оцінки нематеріальних активів промислових підприємств

2019 №2 (66)

Пістунов І. М.  Оптимізація витрат на закупівлю деталей для ремонту обладнання на заводі «КПД» корпорації «Біосфера»

Демиденко М. А.Чуріканова О. Ю.  Економіко-математична модель визначення оптимальних цін для виробників сировини і переробних підприємств

2016 №4 (56)

Кириленко О. М.  Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях

Шинкаренко Н. В.  Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту

2016 №2 (54)

Вагонова О. Г.Волотковська Ю. О.  Економіко-математична модель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів

2016 №1 (53)

Тенета В. М.  Визначення інвестиційних ризиків на основі нейронечіткого моделювання

2014 №2 (46)

Стрельцова Е. Д.Богомягкова І. В.Стрельцов В. С.  Агентно-ориентированные модели в системе поддержки принятия решений по управлению межбюджетным регулированием

Пістунов І. М.Пістунов М. І.  Визначення ймовірності неповернення кредиту особами, що не мають кредитної історії

2013 №4 (44)

Тимошенко Л. В.Ус С. А.  Оптимізація запасів сировини на виробничому підприємстві в умовах неповноти інформації

Ковальчук К. Ф.Никитенко О. К.  Специфіка прогнозування фінансових ринків на основі технології Knowledge Mining

2013 №3 (43)

Ковальчук К. Ф.Полушенко В. А.  Модель оцінки довіри клієнтів до страхової компанії

2013 №1 (41)

Сивопляс Ю. В.Мироненко М. А.  Розробка практичних інструментів управління інноваціями з використанням полярних профілів

2012 №3 (39)

Николюк О. М.  Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства

2012 №2 (38)

Титюк В. К.Михайленко О. Ю.Мельник О. Є.  Дослідження впливу особливостей оптимального керування технологічними процесами на ефективність генетичного алгоритму пошуку глобального екстремуму

2012 №1 (37)

Дронь В. С.  Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу

2011 №4 (36)

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

Миронова Л. Г.  Модель динамічного рейтингу працівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства

Лепа Р. М.Стреблянська І. А.  Ігровий підхід у плануванні виробничої діяльності підприємства

2011 №3 (35)

Єрохондіна Т. О.Шашенко О. О.  Економіко-математична модель оптимізації витрат в умовах нестабільного ринку вугільної промисловості

2011 №2 (34)

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

Лепа Р. М.Стреблянська І. А.  Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства

2011 №1 (33)

Шукатко В. В.  Рефлексивне управління у страхуванні

2010 №4 (32)

Азаренкова Г. М.Чурилова О. А.  Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства

2010 №2 (30)

Нецветаєв В. А.  Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості

2010 №1 (29)

Краснюк М. Т.Гафич О. І.  Моделювання ризику участі компанії-інвестора в проектах пошуку і розвідки родовищ нафти і газу

2008 №3 (23)

Берсуцький А. Я.  Економіко-математична модель зведеної технології виробництва продукції

Паршина О. А.  Дослідження функціонування виробничо- економічної системи при створенні конкурентоспроможної продукції машинобудування

2007 №4 (20)

Пістунов І. М.Чуріканова О. Ю.  Кореляційний аналіз типів інвестицій, та іх вплив на прибутковість вугільної шахти

2007 №3 (19)

Саллі В. І.Паршина О. А.  Класифікація рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування з використанням кластерного аналізу

2006 №4 (16)

Смірнов В. В.Клименко О. О.  Обґрунтування застосування моделей теорії масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірничо-збагачувальних комбінатів

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

2006 №3 (15)

Паршина О. А.  Дослідження процесу формування конкурентоспроможності продукції машинобудівного підприємства на основі нейромережних технологій

2006 №2 (14)

Векленко А. В.Лісовенко М. М.  Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів учасника фондового ринку

2006 №1 (13)

Чириченко Ю. В.  Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж

2005 №4 (12)

Король Г. О.Зелікман В. Д.Распопова Ю. О.  Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів виробничих цехів на якість продукції

2005 №3 (11)

Соломаха С. А.  Модель формування оптимального динамічного портфелю замовлень

2005 №2 (10)

Пістунов І. М.  Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів

Зазимко А. І.Воронов В. А.  Організація та оптимізація ресурсної політики гірничого підприємства в умовах державного підприємства „Красноармійськвугілля”

2005 №1 (9)

Паршина О. А.Паршин Ю. І.  Економіко-математичне моделювання виробництва гірничорудних машин крупного машинобудівного підприємства

2004 №4 (8)

Манелюк Л. А.Воронов В. А.  До моделювання науково-технічного прогресу

2004 №3 (7)

Зелікман В. Д.Заяць Є. І.  Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством

2004 №2 (6)

Бандоріна Л. М.  Оцінка ризику впровадження інформаційно- інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких множин

Воронов В. А.Юхименко О. В.  До автоматизації оцінки надійності виконання умов кредитування

2004 №1 (5)

Воронов В. А.Чуріканова О. Ю.  Економіко- організаційна сутність підведення балансу металів на гірничо- збагачувальному виробництві

2003 №4 (4)

Демиденко М. А.  Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів

Пістунов І. М.Ситников О. А.  Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца

2003 №2 (2)

Пістунов І. М.Пістунов М. І.  Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів

Кочура Є. В.  Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана

2003 №1 (1)

Демиденко М. А.  Економічно-математична модель підвищення ефективності управління кар’єрним транспортом

Кочура Є. В.  Управління замкнутими економічними системами методом динамічного програмування