ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2006 №4 (16)

Симоненко О. І.Бардась О. В.  До питання забезпечення оптимального розподілу інвестицій при розробці родовищ корисних копалин

Ковзель К. А.  Концепція динамічного дисконтування грошових потоків

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Дучинська Н. І.  Дослідження економічної природи амортизації

Марченко О. О.  Результати моделювання економічної доцільності повноти видобутку залишкових запасів вугілля

Багрова І. В.Макєєва Н. С.  Визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості

Коритько Т. Ю.  Місцеві бюджети в складі бюджетної системи

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

Смірнов В. В.Клименко О. О.  Обґрунтування застосування моделей теорії масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірничо-збагачувальних комбінатів

МЕНЕДЖМЕНТ

Берсуцький А. Я.  Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством

Кібкало М. М.  Методологічні основи управління ефективністю функціонування вугільних підприємств

Пономаренко О. П.  Структура потреб керівників видобувних дільниць вугільних шахт і їх пріоритетність


Номер журналу одним файлом