ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2015 №1 (49)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Білоцерківець В. В.  Еволюційний поступ нової економіки: від традиційного суспільства до епохи індустріалізму

Єрмошкіна О. В.  Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів?

Литвиненко Н. І.  Норма «правова поведінка» та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір

Алсуф’єва О. О.  Механізм узгодження економічних інтересів суб’єктів національної економіки: рівні та засоби координації

Піжук О. І.  Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою

Осадча Н. В.  Вплив режимів регулювання митної політики на національне господарство країни

Шабанов Д. І.  Еволюція корпоративних відносин у національній економіці України

Драчук Ю. З.  Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі

Нусінов В. Я.Буркова Л. А.  Особливості оцінки економічної ефективності впровадження заходів з подолання кризового стану на гірничо-збагачувальних комбінатах

Темченко О. А.Тютюнник Ю. М.  Визначення ключових факторів розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Тимошенко Л. В.Крилова О. В.  Формування соціально-відповідального бізнессередовища місто утворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини

Самуся О. В.  Аналіз економічної доцільності застосування теплонасосних технологій для гарячого водопостачання підземних гірничих підприємств

Сердюк О. С.  Щодо ефективності інвестиційних проектів, реалізованих механізмами державно-приватного партнерства на вугільних підприємствах

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Довбня С. Б.  Методологія формування дворівневої системи управлінської діагностики підприємства

Алєксєєв І. В.Ільчук П. Г.  Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства

Фаізова С. О.  Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах

Лобов С. П.  Діагностика зрілості ІТ процесів на підприємстві та оцінка економічного ефекту від його підвищення

Бондарчук О. М.Голобородько Б. Ю.  Моделювання показників ефективності діяльності підприємства в системі управління витратами

Рекуненко І. І.  Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кривенко С. В.  Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного ресурсовикористання в Україні

Летуча О. В.  Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної експансії

РЕЦЕНЗІЇ

Пилипенко Г. М.  Домогосподарство в системі функціонування національної економіки


Номер журналу одним файлом