ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2018 №1 (61)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Прушківська Е. В.Якубовський С. О.  Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст

Шинкарук Л. В.Барановська І. В.Мільман Л. М.  Інвестиційні ресурси домогосподарств як чинник модернізації економіки України

Волошенюк В. В.Чорнобаєв В. В.  Cвітовий досвід використання науки та інновацій у стимулюванні сучасного соціально-економічного розвитку

Федорова Н. Є.  Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні

Сарнацький О. П.Корчебний Р. С.  Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х-80-х рр. ХХ ст.

Ковальчук К. Ф.Петрова Л. В.  Теоретичні питання щодо податкового адміністрування

Геращенко С. О.Колотило М. Б.  Прямі іноземні інвестиції в Україні в умовах інтеграції у світове господарство

Гунько К. І.  Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу

Корчинський І. О.  Аграрна сфера: суспільно-економічний та організаційнотехнологічний конструкт з позицій архітектоніки

Гришаніна О. О.  Обгрунтування інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій вуглевидобутку

Бондарчук О. М.Темченко Г. В.Максимова О. С.  Оптимізація ефективності діяльності промислового підприємства гірничої галузі

Овчар П. А.Голубка С. М.  Стратегія розвитку автотранспортної системи: зміст та особливості формування

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Дубєй Ю. В.  Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств

Соляник Л. Г.  Фінансові важелі інноваційного розвитку України

Окуневич І. Л.Хлівецька М. О.  Необанк: мильна бульбашка або зсув парадигми?

Разумова Г. В.  Формування та виконання бюджетів на прикладі м. Нікополь

МЕНЕДЖМЕНТ

Макаренко С. М.Казакова Т. С.Прокопчук О. Д.  Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти

Піцур Я. С.Черченко А. Л.  Мотивація праці та її стимулювання в управлінні персоналом

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.Шпак М. В.  Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області)

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва

Терехов Є. В.Літвінов Ю. І.  Розвиток екологічного підприємництва в умовах використання земельних угідь техногенного походження

Шаповал В. А.Мормуль Т. М.  Стратегія підприємницького використання відновлених земель: міжнародний досвід економічного розвитку місцевих громад


Номер журналу одним файлом