ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Вагонова О. Г.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2021 №4 (76) Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.Терехов Є. В.  Методичне обґрунтування напрямів підвищення кваліфікації персоналу підприємства

2020 №4 (72) Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.  Обгрунтування раціональних умов інвестування підприємницької діяльності машинобудівного підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2020 №3 (71) Вагонова О. Г.Госалова С. В.Терехов Є. В.  Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України

2020 №3 (71) Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.  Фактори інноваційного відтворення основних засобів підприємства в сучасних умовах

2020 №3 (71) Вагонова О. Г.Госалов С. А.Терехов Є. В.  Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери промислового виробництва

2018 №2 (62) Вагонова О. Г.Досужий В. С.Захарченко Ю. В.  Ефективність підприємницької діяльності як функція її інвестиційного забезпечення

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2018 №1 (61) Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

2017 №3 (59) Вагонова О. Г.Горпинич О. В.Шаповал В. А.  Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань

2017 №3 (59) Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2017 №3 (59) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2017 №2 (58) Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях

2017 №1 (57) Вагонова О. Г.Шереметьєва І. В.Аржавічев Д. В.  Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

2016 №2 (54) Вагонова О. Г.Волотковська Ю. О.  Економіко-математична модель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2016 №1 (53) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів

2015 №3 (51) Вагонова О. Г.Бондаренко Л. А.  Методичний підхід до формування конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів

2015 №2 (50) Вагонова О. Г.Одінцова К. І.Досужий В. С.  Визначення основних мотивів плинності кадрів на підприємствах в сучасних умовах господарювання

2014 №4 (48) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України

2014 №2 (46) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Кириченко А. В.  Визначення термінів впровадження інноваційних засобів кріплення гірничих виробок на вугільних шахтах

2013 №4 (44) Вагонова О. Г.Романюк Н. М.  Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2013 №2 (42) Вагонова О. Г.Касьяненко Л. В.  Оцінка величини відверненого збитку внаслідок впровадження протиаварійних заходів

2013 №1 (41) Вагонова О. Г.Касьяненко Л. В.  Економічна оцінка збитку, обумовленого шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних шахтах