ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика:

2018 №1 (61)

Разумова Г. В.  Формування та виконання бюджетів на прикладі м. Нікополь

Окуневич І. Л.Хлівецька М. О.  Необанк: мильна бульбашка або зсув парадигми?

Соляник Л. Г.  Фінансові важелі інноваційного розвитку України

2017 №4 (60)

Валенюк Н. В.Суботіна Г. О.  Визначення впливу ресурсної бази на прибуток банку

Баранник Л. Б.Соломка Я. А.  Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні

Волотковська Ю. О.Яремчук І. О.  Щодо практики використання міжнародного обліку в сферi малого та середнього бізнесу при входженні в ЄС

Ковальчук К. Ф.Петрова Л. В.  Актуальні питання вдосконалення податкового контролю в україні

2017 №3 (59)

Холіков Х. Х.  Зарубіжний досвід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаціі працівників банківської сфери

Пільгуй С. С.  Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю

Сокиринська І. Г.Валенюк Н. В.Суботіна Г. О.  Оптимізація структури кредитного портфелю банку в контексті підвищення ефективності його діяльності

2017 №2 (58)

Аберніхіна І. Г.Сокиринська І. Г.  Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії

Пістунов І. М.Бєлкіна І. А.  Інтегрована модель оптимізації портфелю цінних паперів

2017 №1 (57)

Циба Р. П.  Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України

Крилова О. В.  Фінансіалізація та економічні кризи

2014 №4 (48)

Бойченко М. В.  Аналіз рівня виробничого травматизму і витрат на охорону праці по регіонах України

Бараннік Л. Б.Черкавська Т. М.  Соціальний захист населення у надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект

2014 №3 (47)

Баранник Л. Б.  Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення

2013 №4 (44)

Нікітіна О. Б.  Вплив податкового регулювання експортно-імпортних операцій на конкурентоспроможність України в системі глобальної економіки

Цуркан І. М.Герасимова І. Ю.  Інвестиційна діяльність страхових компаній у розвинених країнах світу на ринку цінних паперів

2013 №2 (42)

Гуцалова Ю. Є.  Модель прогнозування надходження доходів бюджету Пенсійного фонду (на матеріалах Дніпропетровської області)

Глушковський Д.  Підготовка фінансового та нефінансового секторів до прийняття євро

Сват Б.  Інституціональний та нормативний аспекти безпеки фінансової системи

Хетманчук А.Сучолинський А.  Глобальна фінансова криза як показник турбулентності ринкової економіки у ХХІ столітті

2013 №1 (41)

Цимбалюк І. О.Підцерковний Б. В.  Розвиток національних податкових систем в умовах посилення міжнародної податкової конкуренції

Дуднік І. М.  Альтернативний погляд на проблему бюджетного дефіциту

Баранник Л. Б.Рудянова Т. М.  Розвиток фінансової бази місцевих бюджетів як необхідна умова посилення соціальної захищеності населення регіону

Лазебник Л. Л.  Міжнародна фінансова система: історія, актуальні фактори та тенденції розвитку

2012 №4 (40)

Хохлов В. Ю.  Практичні аспекти управління оптимальним за похибкою стеження портфелем цінних паперів

Нога Б.  Ефективність фінансування матеріальних державних інвестицій

2012 №3 (39)

Докієнко Л. М.  Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти

2012 №1 (37)

Андрющенко І. Є.  Перетворення банками грошових ресурсів під впливом зовнішнього та внутрішнього ефекту капіталовкладень

2011 №4 (36)

Болотських Т. В.  Особливості управління споживчою поведінкою страхувальників

2011 №2 (34)

Бойко Ю. О.  Оптимізація розмірної структури та прогнозування розвитку концентрації банківського капіталу в Україні

Шарка П.  Спроба оцінки кредитного ризику окремих банків у Польщі з використанням ризик-нейтральною моделі

2011 №1 (33)

Андрушків Б. М.Погайдак О. Б.Крамар І. Ю.  Особливості розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах трансформаційної економіки

2010 №2 (30)

Матвієнко С. В.  Вплив місії комерційного банку на його фінансову стратегію

Єрмошкіна О. В.Тішкіна В. С.  Формування фінансової стратегії розвитку банку на основі порівняльної оцінки параметрів оптимізаційних моделей

Романенко Л. Ф.Горшкова Ю. В.  Джерела формування централізованих страхових резервних фондів моторно-транспортного страхового бюро України

2010 №1 (29)

Соляник Л. Г.  Теоретико-методологічні підходи до організації фінансів банківських установ

Папаіка О. О.Горбанський А. Б.  Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України

2009 №4 (28)

Сімонова М. В.  Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в умовах світової фінансової кризи та їх значення для країн, що розвиваються

2008 №4 (24)

Шишкова Н. Л.  Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні

2007 №2 (18)

Швець В. Я.Опанасова Г. В.  Організаційна структура діяльності інститутів спільного інвестування в Україні: теоретичний аспект

2006 №3 (15)

Масалаб Р. М.Сичова Л. Т.  Фактори інвестиційної привабливості акцій

2005 №2 (10)

Гамолін А. В.Ковальчук К. Ф.  Оптимізація кредитного портфелю банку

2004 №1 (5)

Решетило В. П.  Фінансові інститути як організаційні форми реалізації сучасних фінансових концепцій

2003 №4 (4)

Макаренко Ю. П.  Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового підкомплексу

Гузієвська Б.  Особливості державних та муніципальних цінних паперів, що обертаються на фінансових ринках - досвід Польщі

2003 №2 (2)

Жадько К. С.  Сучасні взаємовідносини підприємств і банків з використанням інформаційних технологій

Петруня Ю. Є.  Ризики інвестування на ринку акцій

Бурлуцький С. В.  Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності

2003 №1 (1)

Єрмошкіна О. В.  Фінансово-кредитна підтримка підприємств промислового регіону - необхідний фактор їх інтенсивного розвитку