ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2018 №4 (64)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задорожна О. Г.  Постнекласична економічна наука: формат людиномірності та цілісності господарства

Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.Науменко Н. Ю.  Оцінка впливу влади-власності на реалізацію економічних інтересів в Україні

Шаповал В. М.  Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства

Баранник Л. Б.Черба В. М.  Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів

Єрмошкіна О. В.Горяча О. І.  Інноваційно-підприємницька діяльність економічних суб’єктів: поведінково-інституційні аспекти активізації

Кучеренко Є. В.  Вплив глобалізаційних процесів на економічну поведінку споживача та культуру його споживання

Ходжаян А. Р.  Структурна характеристика розвитку економіки України

Прохорова В. В.Божанова О. В.Мушникова С. А.  Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва

Студінська Г. Я.Просов В. М.  Економічна природа іпотечних фінансових інструментів

Лещук Ю. А.  Ціноутворення за форвардними угодами на ф’ючерсних ринках

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Колодізєва Т. О.  Логістична діяльність підприємств в Україні: оцінка стану логістичного середовища у світових рейтингах

Галайко А. М.  Управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподаpських підприємств

Грицина О. В.Томашевський Ю. М.  Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур

Онисько С. М.Богач М. М.  Особливості та перспективи організації страхової діяльності в АПК

Яремко А. Д.  Адаптивне управління стратегіями формування антикризового потенціалу підприємства

Ус Ю. В.Кузнецова Г. В.  Формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Амоша О. І.Дудник А. В.  До питання систематизації методологічних засад моніторингу стану довкілля

Пімоненко Т. В.Люльов О. В.Ус Я. О.  Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Ляшенко Г. П.  Знання як фактор інтелектуального й економічного розвитку


Номер журналу одним файлом