ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2005 №3 (11)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Чорнобаєв В. В.  Мотиваційний механізм прийняття інвестиційних рішень: еволюція поглядів та їх адаптація до сучасних умов України

Кармазін В. Я.Лобачьова Н. В.  Аналіз умов формування механізму цілеполагання при реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Саллі В. І.Варяниченко О. В.  Економічні аспекти збереження збиткових шахт, де добувається вугілля дефіцитних марок

Доценко О. Ю.  Формування ефективної системи оплати праці на підприємствах

Трифонова О. В.  Рівень концентрації гірничих робіт як вимірювач інвестиційної привабливості шахти

Соляник Л. Г.  Нові підходи до управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві

Єрмошкіна О. В.  Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства

Тітова Н. А.Карнаухова Ю. В.  Використання ефекту фінансового левериджу в управлінні структурою та рентабельністю капіталу підприємства

Рекова Н. Ю.Мойсеєнко К. Є.Вільчевська К. В.  Лізингові операції як перспективна форма інвестування підприємств в України

МЕНЕДЖМЕНТ

Усатенко О. В.Грошелева О. Г.  Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу

Кучер В. А.  Удосконалення механізму управління промисловим підприємством

Минц А. Ю.Петрачкова О. Л.  Рефлексивні процеси в системі виробник-споживач-конкурент

Лепа Р. М.  Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень на підприємстві

Мадих А. А.  Моделювання еластичності адаптивних виробничо-економічних систем

Черних О. О.  Механізм аудиту та управління розвитком інформаційної інфраструктури промислового підприємства

МАРКЕТИНГ

Охтень О. О.  Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Соломаха С. А.  Модель формування оптимального динамічного портфелю замовлень


Номер журналу одним файлом