ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2005 №4 (12)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Прушківська Е. В.  Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін

Саллі В. І.Павленко І. І.  Моделювання трансформації шахт до інфраструктури регіону

Багрова І. В.Багров В. П.  Про взаємозв'язок характеристик ефекту капітальних вкладень

Бардась О. В.  Оптимізація витрат при розробці родовищ зернистих фосфоритів за рахунок аутсорсингу

Русінова О. С.  Моніторинг витрат на етапах впровадження інноваційного проекту

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Саллі В. І.Бойко В. В.Роменська С. А.  Граничні параметри інвестиційної привабливості шахт

Редькін О. С.Тардаскіна Т. М.  Функціонально- вартісний аналіз системи інформаційної безпеки АТС

Масалаб Р. М.  Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці

Дучинська Н. І.  Дослідження економічної природи амортизації

Соляник Л. Г.  Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування

Довбня С. Б.Найдовська А. О.  Методологічні аспекти формування центрів фінансової відповідальності

Венетуліс Т. А.Кемарська Л. Г.  Використання контролінгу в санаційних процедурах

Попова Г. Ю.Кірюхіна О. М.  Розвиток системи внутрішнього аудиту як фактор зниження ризиків інвестування

Цуркан І. М.  Сутність та зміст функцій податкового менеджменту підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Бардась А. В.  До питання оцінки ентропії економічних мінісистем

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Король Г. О.Зелікман В. Д.Распопова Ю. О.  Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів виробничих цехів на якість продукції


Номер журналу одним файлом