ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2008 №3 (23)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.  Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства

Зухба Д. С.  Специфіка створення цінності в сучасній господарській системі інноваційного типу

Метеленко Н. Г.  Трансформація відносин власності в умовах формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Десятнюк О. М.  Податковий інструментарій зниження ризикованості інноваційної діяльності

Довбня С. Б.Гічова Н. Ю.  Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку

Герасимова І. Ю.  Удосконалення показників виміру продуктивності праці

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими резервами при оптимізації фінансових потоків підприємства

Венетуліс Т. А.Шишкова Н. Л.  Шляхи зменшення дебіторської заборгованості комунальних підприємств

Пономарьов І. Ф.Легченко О. А.  Прогнозування і планування показників фінансового стану платоспроможності підприємства

Дубицький Д. П.  Аналіз рівня фінансової безпеки підприємств гірничо-видобувної галузі Дніпропетровської області

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бардась А. В.Бойченко М. В.  Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля

МЕНЕДЖМЕНТ

Рогоза М. Є.Вергал К. Ю.  Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства

Павленко І. І.Саллі С. В.Терещенко М. К.  Економічна оцінка запасів вугілля в умовах корпоративного відпрацювання

Кабанов А. І.Драчук Ю. З.Харченко В. Д.Єременко О. М.Стук М. Р.  Принципи планування та організації інноваційної діяльності на вугільних шахтах

Білов Г. О.  Деякі аспекти методики попередження ризику рейдерського набігу на підприємства

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Паршина О. А.  Дослідження функціонування виробничо- економічної системи при створенні конкурентоспроможної продукції машинобудування

Берсуцький А. Я.  Економіко-математична модель зведеної технології виробництва продукції


Номер журналу одним файлом