ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2009 №1 (25)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Зухба Д. С.  Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій

Черченко О. Л.  Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів

Шевченко Б. О.  Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів

Баранник Л. Б.Черкавська Т. М.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку

Литвиненко С. В.  Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону

Литвинова О. Н.Судік Є. В.Четверик Т. М.  Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Грозний І. С.  Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством

Тарасова Г. О.  Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR

Безкоровайна Л. В.Пасенко Н. С.  Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві

Бардась О. В.  Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні

Метеленко Н. Г.  Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств

Добровольський О. І.  Альтернативи ефективності вкладання вільних коштів зі зрозумілими ризиками

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Варламова І. С.  Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки

Бардась А. В.  До питання екологічної паспортизації вугільних шахт

Гаврилов П. Є.  Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління

МЕНЕДЖМЕНТ

Пілецька С. Т.  Стратегічний аналіз потенціалу підприємства в обґрунтуванні стратегії економічного розвитку

Дєєва Н. Е.  Корпоративне управління у банках: специфіка, проблеми і шляхи їх вирішення

Варяниченко О. В.Карасьова Г. В.  Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Тимошенко О. В.  Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України


Номер журналу одним файлом