ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2014 №3 (47)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Горняк О. В.Пилипенко Ю. І.  Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства

Єрохін С. А.  Загальна теорія розвитку та структурна трансформація національної економіки

Петруня Ю. Є.Олексієнко Р. Ю.  «Суспільний вибір» в контексті управлінських процесів

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті інституціональних реформ

Кірієнко О. М.Кобзар Н. І.Андрейчикова А. М.  Розвиток економіки України під впливом глобальних світових тенденцій

Ващенко А. А.  Тенденції функціонування та пріоритетні напрями розвитку машинобудування в Україні

Яцентюк С. В.  Динамічна модель управління розвитком брендів продукції промислового призначення

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Турило А. А.  Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення

Лобов С. П.  Коригування економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням амортизації інвестицій у основні фонди

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Тимошенко О. О.  Запаси рудної сировини в родовищі як чинник забезпечення виробничої потужності гірничо-збагачувальних комбінатів

Авдющенко А. С.  Фонди охорони навколишнього середовища в системі фінансування природоохоронних заходів Польщі

Баранник Л. Б.  Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Кострицька С. І.Швець О. Д.  Формування загальних професійних вмінь студентів-економістів для забезпечення їхньої успішної професійної кар’єри

Нємцева Н. С.  Професійне становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу


Номер журналу одним файлом

Номер журналу одним файлом (Англійська версія)