ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Пилипенко Ю. І.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

2022 №1 (77) Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Міжнародний бізнес у системі трансферу технологій

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2021 №4 (76) Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Макроекономічні індикатори рівня техніко-технологічного розвитку

2019 №4 (68) Дубєй Ю. В.Пилипенко Ю. І.  Інноваційно-технологічна складова економічного розвитку в умовах глобалізації

2018 №2 (62) Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Роль технологічного фактору в історії досліджень економічного розвитку

2017 №2 (58) Пилипенко Ю. І.  Інноваційний розвиток авіабудування україни як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2016 №3 (55) Пилипенко Ю. І.Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

2015 №3 (51) Пилипенко Ю. І.Прушківська Е. В.  Секторальна структура економіки в контексті стадіальності соціально-економічного розвитку суспільства

2015 №2 (50) Пилипенко Ю. І.  Інноваційні складові структурного реформування національної економіки України

2014 №4 (48) Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні

2014 №3 (47) Горняк О. В.Пилипенко Ю. І.  Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства

2013 №2 (42) Пилипенко Ю. І.  Детермінанти інноваційного розвитку економічної системи України

2011 №1 (33) Пилипенко Ю. І.Кірієнко О. М.  Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки

2009 №2 (26) Пилипенко Г. М.Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

2008 №4 (24) Пилипенко Ю. І.  Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки

2008 №1-2 (21-22) Пилипенко Ю. І.  Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства

2003 №4 (4) Пилипенко Ю. І.  Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2003 №2 (2) Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Структурна незбалансованість економіки України та форми її подолання

2003 №1 (1) Пилипенко Ю. І.  Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України