ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Галушко О. С.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2012 №3 (39) Галушко О. С.Никифорова Ю. В.Коряшкіна Л. С.  Вибір ефективних напрямків розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко- матемагичного моделювання

2012 №1 (37) Галушко О. С.Доценко О. Ю.  Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону

2011 №4 (36) Галушко О. С.Козар Д. С.  Генезис концептуальних основ контроллінгу

2011 №1 (33) Галушко О. С.  Амортизаційна політика та її вплив на інноваційний розвиток підприємства

2009 №4 (28) Галушко О. С.  Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному економічному просторі

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2003 №2 (2) Галушко О. С.  Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств

2003 №1 (1) Галушко О. С.  Особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство