ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2009 №4 (28)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Білоцерківець В. В.Завгородня О. О.  Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання

Литвиненко Н. І.  Інтелектуальна рента: сутність та функції

Головченко Г. Я.  Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії

Переверзєва А. В.  Проблема визначення вартості та цінності людського капіталу

Фесенко І. А.  Система показників трудового потенціалу регіону

Федосєєва О. В.  Особливості регіональної соціально- економічної політики України в ринкових умовах

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Турило А. М.Калініченко О. В.  Удосконалення структурно-функціональної моделі формування собівартості продукції з урахуванням економічних ризиків

Грідін О. П.Беззуб О. С.  Ризик реалізації інвестиційних проектів і його врахування в проектному аналізі

Гопкало О. І.  Інноваційні фактори ресурсного потенціалу промислового підприємства

Сімонова М. В.  Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в умовах світової фінансової кризи та їх значення для країн, що розвиваються

Галушко О. С.  Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному економічному просторі

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мартієнко А. І.  Визначення ефективної форми власності в природокористуванні на базі теорії альтернативних витрат

Бардась А. В.  Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються

Скиданенко Ю. П.  Методичні підходи до розрахунку економічного збитку внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру

МЕНЕДЖМЕНТ

Пономаренко О. П.  Результати досліджень потреб робітників видобувних дільниць вугільних шахт

МАРКЕТИНГ

Метеленко Н. Г.Хацер М. В.  Ринок реклами України: тенденції та перспективи розвитку

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Андрушків Б. М.Дудкін П. Д.Кирич Н. Б.  Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу


Номер журналу одним файлом