ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2003 №2 (2)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Структурна незбалансованість економіки України та форми її подолання

Семенов Г. А.Панкова М. О.  Оцінка ефективності використання інвестицій у Запорізькому регіоні

Євдокимов Ф. І.Бородіна О. О.  Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки

Козаркевич-Глебовська А.  Опціони на нерухомість при оцінці інвестиційних проектів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Галушко О. С.  Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств

Саллі В. І.Ситнік В. В.  Економічні особливості простого та поширеного відтворення шахтного фонду Західного Донбасу

Герасимова І. Ю.  Удосконалювання показників виміру продуктивності праці

Салига С. Я.Василичев Д. В.  Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу

Турило А. М.Філіппова Л. Д.  Новий метод нарахування амортизації основних засобів

Дідик Л. М.Лісовенкова І. М.  Теоретичні аспекти оцінки виробничо-господарського потенціалу гірничих підприємств

Солодовник Л. М.Грибіненко О. М.  Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бурлуцький С. В.  Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності

Петруня Ю. Є.  Ризики інвестування на ринку акцій

Жадько К. С.  Сучасні взаємовідносини підприємств і банків з використанням інформаційних технологій

Савчук В. П.  Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій у країнах із перехідною економікою

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Драчук Ю. З.Нейєнбург В. Є.  Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві

МЕНЕДЖМЕНТ

Полякова Е. І.  Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки

МАРКЕТИНГ

Метеленко Н. Г.  Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Кочура Є. В.  Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана

Пістунов І. М.Пістунов М. І.  Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів


Номер журналу одним файлом