ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2012 №3 (39)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Чуприна О. О.  Соціально-економічні моделі трудової міграції

Галюк І. Б.  Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу розвитку економічних систем

Забрудський О. В.  Просторово-часовий зріз реалізації суб’єктами економіки соціальної відповідальності

Скрипник Н. Є.  Проблеми формування ефективної і конкурентної економіки України в умовах глобальної економічної кризи

Доценко О. Ю.  Механізм інноваційного розвитку регіону

Пашкевич М. С.  Обґрунтування індексу регіональної суспільної розрізненості для цілей проектування територіально- виробничих кластерів

Попова В. В.  Засоби та методи визначення надійності інвестицій в інновації

Сердюк О. С.  До питання про підходи до реструктуризації вугільних шахт

Жураковська М. Б.  Проблеми нормативного забезпечення трансферу технологій в Україні

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Максимов С. В.Максимова О. С.  Удосконалення оцінки виробничого потенціалу гірничорудних підприємств

Горохова Т. В.  Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Мирощенко Н. Ю.Паук О. Є.Залуцький В. П.  Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання

Нестеренко Ж. К.Матвєєва Я. Е.  Ефективність оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємств

Ткачова А. В.  Трансформація організаційних форм логістичної діяльності: від системної до сітьової концепції

Галушко О. С.Никифорова Ю. В.Коряшкіна Л. С.  Вибір ефективних напрямків розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко- матемагичного моделювання

Пауло Ж. М.  Сталий розвиток підприємств гірничодобувної промисловості

Докієнко Л. М.  Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Громова О. М.Маркова Т. Д.  Інноваційно-інвестиційні аспекти ефективності ресурсозбереження на базі використання теплових насосів в Україні

Кириченко О. О.  Науково-технічні та інноваційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку

Жишко М. І.Лобасов О. П.  Дослідження впливу точності геологічної моделі нафтогазового родовища на його геолого- економічну оцінку за допомогою економічних показників

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Николюк О. М.  Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Ягнюк І. М.  Управління соціальним потенціалом підприємства

МАРКЕТИНГ

Хімяк Н. Я.  Формування методології розрахунку прогнозованих трансфертних цін як засобу планування управлінського результату діяльності банківських установ

Колодій Г. С.  Структура маркетингової програми інноваційної продукції машинобудівного підприємства

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Загорій А. М.  Управління системою ресурсів вищого навчального закладу

Беганська І. Ю.  Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти


Номер журналу одним файлом