ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2012 №1 (37)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Петруня Ю. Є.  Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри

Галушко О. С.Доценко О. Ю.  Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону

Ляшок Н. Ю.  Обґрунтування необхідності розвитку людського капіталу промислових підприємств в умовах економічних криз

Мацкевич Ю. І.  Концептуальні підходи до стратегічного управління діяльністю металургійних підприємств

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Єрмошкіна О. В.Горяча О. І.  Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства

Ізвєкова І. М.Король Г. О.Зелікман В. Д.  Ефективність застосування контрольно-мотиваційного механізму забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування

Андрющенко І. Є.  Перетворення банками грошових ресурсів під впливом зовнішнього та внутрішнього ефекту капіталовкладень

Белопольска Т. В.  Форми і методи фінансування об’єк- тів соціальної інфраструктури промислових підприємств

Іваницька М. П.  Сучасні реалії та проблеми наповнення державного бюджету за рахунок податку на прибуток підприємств

Дубєй Ю. В.  Особливості формування і структури оборотних активів машинобудівних підприємств

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Дронь В. С.  Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу

МЕНЕДЖМЕНТ

Метеленко Н. Г.  Організаційні аспекти управління акціонерний капіталом промислових підприємств

Довбня С. Б.  Управлінські технології інноваційного розвитку підприємства

Воротинцев В. А.  Мотиваційні особливості функціонування інвестиційних механізмів

Плахотнік О. О.  Напрями реформування системи управління багаторівневими виробничими структурами

Скрипник О. А.  Система показників інформаційного забезпечення процесів управління підприємством

МАРКЕТИНГ

Яцентюк С. В.  Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика

Гайдукович Д. С.  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Іляшенко А. Х.  Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів

Бобало О. Ю.  Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід


Номер журналу одним файлом