ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2003 №1 (1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А. О.  Спільне інвестування в Україні: сучасні проблеми та перспективи

Петруня Ю. Є.Гут І. О.  Відображення ринкової поведінки споживача в економічних теоріях

Пилипенко Ю. І.  Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України

Зайцева Л. М.  Регулювання розвитку соціально-економічних процесів у регіонах України

Максимов В. В.  Стимулювання ефективного використання економічного потенціалу регіону

Сазонець І. Л.  Економічний потенціал Дніпропетровщини: динаміка, проблеми, інвестиції

Амоша О. І.  Роль вугілля у паливно-енергетичному балансі України

Саллі В. І.  До проблеми підвищення ефективності роботи вугільних шахт України

Решетілова Т. Б.  Перспективи нових методів державного регулювання вугільної промисловості України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Галушко О. С.  Особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство

Довбня С. Б.Гулик Т. В.  Обгрунтування та оцінка доцільності об’єднання підприємств

Єрмошкіна О. В.  Фінансово-кредитна підтримка підприємств промислового регіону - необхідний фактор їх інтенсивного розвитку

Штефан Н. М.  Вплив дивідендної політики на вибір варіантів та джерел фінансування розвитку підприємства в сучасних умовах оподаткування

Дідик Л. М.  Теоретичні аспекти рейтингової оцінки фінансового стану підприємств

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Прокопенко В. І.  Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві

МЕНЕДЖМЕНТ

Усатенко О. В.Моісєєв А. С.  Вибір та обґрунтування стратегії конкуренції для шахт ДХК “Павлоградвугілля”

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Кочура Є. В.  Управління замкнутими економічними системами методом динамічного програмування

Демиденко М. А.  Економічно-математична модель підвищення ефективності управління кар’єрним транспортом

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Деркач Л. М.  Навчання менеджменту та мозок: нові напрямки у формі та практиці досліджень


Номер журналу одним файлом