ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2005 №2 (10)

В’юн В. Г.Крайній В. О.  Комплексний аналіз діяльності й розвитку міжнародних перевезень в регіоні на сучасному етапі

Бондаренко А. Є.Снісаренко С. Г.Шаров О. І.  Організаційно-економічний механізм енергозбереження

Ащеулова О. М.  Основні засоби виробництва геологічних організацій України та ефективність їх використання

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Сахарцева І. І.Співак В. К.  Методологія оцінки результатів операційної діяльності

Каїра З. С.  Теоретичні перспективи та чинники ефективності стратегічних альянсів

Гамолін А. В.Ковальчук К. Ф.  Оптимізація кредитного портфелю банку

Поддєрьогін А. М.Наумова Л. Ю.  Фінансова стійкість підприємств сільського господарства України: проблеми і шляхи її забезпечення

Задоя А. О.Ткаченко І. П.  Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації

Соляник Л. Г.  Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства

Пономаренко О. П.  Поняття економічної стійкості

МЕНЕДЖМЕНТ

Дідик Л. М.Гривко О. Р.  Проблеми удосконалення процесу управління сучасним підприємством

Бардась А. В.  Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами

Копнін В. М.  Методологічний аналіз проблем та формування програм управління ризиками на вуглевидобувних підприємствах

МАРКЕТИНГ

Кравченко В. М.  Методи регулювання й оцінки взаємодії підприємств у ланцюгу постачань

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Зазимко А. І.Воронов В. А.  Організація та оптимізація ресурсної політики гірничого підприємства в умовах державного підприємства „Красноармійськвугілля”

Пістунов І. М.  Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів


Номер журналу одним файлом