ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2007 №4 (20)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Фаізова О. Л.  Соціальна складова інноваційного розвитку

Пилипенко Г. М.  Теорія виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці

Гаркуша В. В.  Еволюція інституціональних та організаційних форм регулювання конкуренції

Васильонок А. Ю.  Механізм реалізації промислового потенціалу розвитку міста на основі індустріальних кластерів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Кравченко Т. В.  Оцінка ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств

Дедіков О. І.  Про деякі аспекти аналізу діяльності підприємств

Довбня С. Б.Охлопкова Т. Л.  Методичні засади формування інвестиційної привабливості підприємства

Казимиренко О. В.Кучерявенко Г. В.  Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств

Остапенко А. В.  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Галан Н. І.  Інтернет-технології в управлінні малим та середнім бізнесом: досвід розвинених країн та можливість його адаптації в Україні

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бойченко М. В.  Оцінка перспектив трансформації природного середовища як результату антропогенного впливу на довкілля

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Пістунов І. М.Чуріканова О. Ю.  Кореляційний аналіз типів інвестицій, та іх вплив на прибутковість вугільної шахти

МАРКЕТИНГ

Коміссаров В. Ф.Коміссаров В. В.  Оцінка надійності маркетингової стратегії експертно-орієнтованого підприємства

Миронишина О. В.  Маркетингове формування інноваційного потенціалу підприємств фармацевтичної індустрії

Салогубова В. М.  Оцінка ризику маркетингової діяльності ВНЗ на регіональних ринках освітніх послуг і праці

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Ткаліч Т. І.Рехтета О. М.  До питання про професійно-педагогічну підготовку майбутнього викладача з основ економічних знань

Чекушина Ю. В.  Удосконалення Системи вищої освіти як фактор розвитку ринку інтелектуальної праці України


Номер журналу одним файлом