ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2004 №2 (6)

Павліха Н. В.  Про інвестиційне забезпечення реалізації політики просторового розвитку регіону

Аровіна М. П.  Економічні аспекти управління соціальною інфраструктурою регіону

Шаров О. І.  Сучасний стан концентрації у вугільній промисловості України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Прокопенко В. І.Іщенко М. І.  Визначення ефективності взаємодії підприємств, об’єднаних до технологічного комплексу з видобутку й переробки рудної сировини

Метеленко Н. Г.  Функціональна сутність та моделювання механізму управління інноваційною діяльністю підприємств

Демчук Н. І.Єрмошкіна О. В.  Вибір напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування оптимального набору ринків

Слабінський Є. А.  Оцінка економічної стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства

Язвінська Н. В.  Конкурентоспроможність підприємства як комплексний показник ефективності виробничо-ринкової діяльності підприємства

Ковальчук К. Ф.Савчук Л. М.Вишнякова І. В.  Універсальна модель ранжування прийнятних для підприємства видів лізингових угод

Амоша О. О.  Про напрямки вдосконалення механізму дії ПДВ

Шишкова Н. Л.  Інноваційна складова при підготовці програми санації для підприємства

Сахарцева І. І.Подмешальська Ю. В.  Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами

Петрик О. А.  Особливості визначення мети, завдань та об'єктів аудиту на сучасному етапі його розвитку в Україні

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Родіонов О. В.  Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Воронов В. А.Юхименко О. В.  До автоматизації оцінки надійності виконання умов кредитування

Бандоріна Л. М.  Оцінка ризику впровадження інформаційно- інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких множин

МЕНЕДЖМЕНТ

Пономаренко В. А.Довбня С. Б.  Методичні основи антикризового управління підприємством

Сумін В. О.  Паракомунікаційна діяльність посадової особи системи управління

Кулинич Т. В.  Значення оцінки персоналу у мотиваційній системі підприємства

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Кінаш І. П.  Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва


Номер журналу одним файлом