ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Прокопенко В. І.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2017 №4 (60) Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва на машинобудівних підприємствах

2017 №3 (59) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства

2016 №1 (53) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2015 №2 (50) Прокопенко В. І.  Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовища

2014 №4 (48) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2014 №2 (46) Прокопенко В. І.Тимошенко О. О.  Інвестування коштів на відтворення придатності основних засобів виробництва у міру поглиблення видобувної зони кар’єру

2014 №2 (46) Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Кириченко А. В.  Визначення термінів впровадження інноваційних засобів кріплення гірничих виробок на вугільних шахтах

2013 №4 (44) Прокопенко В. І.Бондаренко Л. А.  Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2007 №3 (19) Прокопенко В. І.Кириченко А. В.  Обгрунтування методу амортизації гірничих виробок для підвищення ефективності інноваційних проектів на вугільних шахтах

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2007 №2 (18) Прокопенко В. І.Терехов Є. В.  Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко – організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2006 №3 (15) Прокопенко В. І.Лопатіна О. С.  Аналіз і оцінка ефективності ремонту технологічного устаткування на марганцевих кар’єрах

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2006 №2 (14) Прокопенко В. І.Кириченко О. О.Терехов Є. В.  Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2006 №2 (14) Прокопенко В. І.Пілова Д. П.  Концептуальна модель формування економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств

2004 №2 (6) Прокопенко В. І.Іщенко М. І.  Визначення ефективності взаємодії підприємств, об’єднаних до технологічного комплексу з видобутку й переробки рудної сировини

2004 №1 (5) Прокопенко В. І.Пілова Д. П.  Щодо питання встановлення факторів, що визначають собівартість продукції гірничо-збагачувальних підприємств

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2003 №1 (1) Прокопенко В. І.  Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві