ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2004 №3 (7)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.Піхотіна Л. М.  Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України

Булєєв І. П.Брюховецька Н. Ю.  Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств

Дубницький В. І.  Маркетингові аспекти функціонування регіональної промислової системи

Кабанов А. І.Нейєнбург В. Є.Драчук Ю. З.Жогова І. В.  Шляхи удосконалення системи технічного та фінансового забезпечення заходів з переоснащення вугільних шахт

Гулік Т. В.  Вибір шляхів реструктуризації шахтного фонду регіону на багатокритеріальній основі

Семенов А. Г.  Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, перспективи та пріоритети

Близький Р. С.  Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів у чорній металургії

Лоскутова Я. Ю.Романовський І. Г.  Механізм оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Ковальчук К. Ф.Шпанковська Н. Г.Костанецький В. В.Мезерняк Д. А.  Принципи бюджетування при реформуванні системи корпоративного управління в металургії

Салига К. С.  Соціально-економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах

Слабінський Є. А.  Попереджуюче управління рівнем стійкості підприємства

Семенюк В. С.  Оцінка впливу цінового чинника на показники ефективності виробництва

Брижатий В. В.  Фінансово -інвестиційні ризики підприємства - емітента фондових інструментів

Петрик О. А.  Удосконалення постулатів аудиту як важливий напрям розвитку його теорії

Соловйова Л. О.  Моніторинг господарської діяльності підприємства - платника податків

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Недодаєва Н. Л.Шолда О. О.Григорюк М. Є.  Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Зелікман В. Д.Заяць Є. І.  Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством

МАРКЕТИНГ

Савчук В. П.Будаєва О. В.  Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності

Берсуцька О. А.  Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу


Номер журналу одним файлом