ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2008 №1-2 (21-22)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Амоша О. І.Іванов Є. Т.  Силові параметри економічного зростання

Ковтуненко В. О.  Економічні ризики становлення і розвитку «нового» середнього класу в Україні

Пилипенко Ю. І.  Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства

Бардась А. В.Горбенко О. А.  До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації

Прощаликіна А. М.  Особливості розвитку інноваційної діяльності в країнах з трансформаційною економікою

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Котляренко Д. В.  До питання про прогнозування споживання електроенергії великими промисловими центрами

Алєксєєв І. В.Віблий П. І.  Експрес-аналіз ефективності формування вертикально інтегрованих структур

Гудзь П. В.  Визначення ефективності операції з імпорту на промисловому підприємстві

Кулик Ю. Р.  Підготовчий етап проведення функціонально вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи

Метеленко Н. Г.  Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств

Черних О. В.  Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств

Жовтанецький Н. О.  Класифікація ризиків венчурного інвестування

Лемішко О. О.  Перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку підприємств в Україні

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бардась А. В.  Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах

Ніколаєв Ю. О.Нікітко В. І.  Формування системи еколого-економічного управління на вітчизняних підприємствах

МЕНЕДЖМЕНТ

Гражевська Н. І.  Системні ризики глобалізації економіки України

Довбня С. Б.Найдовська А. О.  Методичні особливості формування стратегічно орієнтованої системи мотивації праці

МАРКЕТИНГ

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу


Номер журналу одним файлом